a+ 23:14 Vezi nota de la 22:4; și în vs. 19, 29
b+ 23:24 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roșie; de obicei se referă la Valea Iordanului
c+ 23:28 Sela Hamahlekot înseamnă Stânca Separării

1 Samuel 23

David salvează cetatea Cheila

1I s-a spus lui David: – Filistenii luptă împotriva Cheilei și îi pradă ariile.

2David L-a întrebat pe Domnul : – Să mă duc să lupt împotriva acestor filisteni? – Du-te, luptă împotriva filistenilor și izbăvește Cheila! i-a răspuns Domnul.

3Dar oamenii lui David i-au zis acestuia: – Noi ne temem chiar și aici, în Iuda, deci cu cât mai mult ne vom teme dacă vom merge la Cheila, împotriva oștirilor filistene?

4Atunci David L-a întrebat din nou pe Domnul și Domnul i-a răspuns: – Scoală-te și mergi la Cheila, pentru că Eu îi dau pe filisteni în mâna ta.

5David a plecat la Cheila, împreună cu oamenii lui. A luptat împotriva filistenilor, le-a luat turmele și le-a pricinuit mari pierderi. Astfel, David i-a izbăvit pe locuitorii Cheilei.

6Abiatar, fiul lui Ahimelek, adusese cu el și efodul atunci când a fugit la David, la Cheila.

David, urmărit de Saul

7Saul a fost înștiințat că David a venit la Cheila. Atunci el a zis: „Dumnezeu l-a dat în mâna mea pentru că s-a închis, intrând într-o cetate cu porți și cu zăvoare.

8Saul a chemat tot poporul la război ca să meargă la Cheila și să-l asedieze pe David și pe oamenii săi.

9Însă David a aflat că Saul a întocmit planuri rele împotriva sa și i-a zis preotului Abiatar: – Adu efodul aici!

10Apoi David a zis: – Doamne , Dumnezeul lui Israel, robul Tău a auzit că Saul vrea să vină la Cheila pentru a distruge cetatea din cauza mea.

11Mă vor preda, oare, locuitorii Cheilei în mâna lui? Va veni, oare, Saul după cum a auzit robul Tău? Doamne , Dumnezeul lui Israel, Te rog, răspunde-i robului Tău. – Va veni! i-a răspuns Domnul.

12David a continuat: – Mă vor da locuitorii Cheilei pe mine și pe oamenii mei în mâna lui Saul? – Te vor da, i-a răspuns Domnul.

13Astfel, David și oamenii lui, în număr de aproape șase sute de bărbați, au părăsit Cheila și au plecat încotro au putut. Când Saul a fost înștiințat că David a scăpat din Cheila nu s-a mai dus acolo.

14David a locuit în pustie, în fortificații a  ; a locuit în regiunea muntoasă a pustiei Zif. Saul îl căuta în fiecare zi, însă Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui.

15În timp ce se afla la Horeș, în pustia Zif, David a înțeles că Saul îl caută ca să-l omoare.

16Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David, la Horeș și i-a întărit încrederea în Dumnezeu,

17zicându-i: – Nu te teme, pentru că mâna tatălui meu, Saul, nu te va găsi! Tu vei domni peste Israel, iar eu voi fi al doilea, după tine. Chiar și tatăl meu, Saul, știe că este așa.

18Apoi au încheiat amândoi un legământ înaintea Domnului. David a rămas la Horeș, iar Ionatan s-a întors acasă.

19Zifiții au venit la Saul, la Ghiva și i-au zis: – Oare nu se ascunde David printre noi, în fortificațiile de la Horeș, de pe dealul Hachila, care se află la sud de Ieșimon?

20Acum, o, rege, vino, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău, iar noi îl vom da în mâinile tale!

21Saul le-a zis: – Fiți binecuvântați de Domnul pentru că ați avut milă de mine.

22Duceți-vă, vă rog, să mai cercetați! Aflați și vedeți locul în care se află, precum și cine l-a văzut acolo, pentru că mi s-a spus că este foarte șiret.

23Cercetați, aflați toate locurile în care se ascunde și întoarceți-vă la mine cu ceva sigur. Atunci voi veni cu voi și, dacă se află în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda.

24Zifiții s-au sculat și au plecat la Zif, înaintea lui Saul. David și oamenii lui se aflau în pustia Maon, în Araba b  , la sud de Ieșimon.

25Saul a plecat împreună cu oamenii lui să-l caute, însă David a fost înștiințat de acest lucru. A coborât la stâncă și a rămas acolo, în pustia Maon. Când a auzit Saul lucrul acesta, l-a urmărit pe David în pustia Maon.

26Saul mergea pe o parte a muntelui, iar David cu oamenii lui pe cealaltă parte. David se grăbea să se depărteze de Saul, în timp ce acesta și oamenii lui încercau să-i înconjoare pe David și pe oamenii săi ca să-i prindă.

27A venit însă un mesager la Saul ca să-i spună: „Grăbește-te să vii pentru că filistenii au invadat țara!“

28Atunci Saul s-a întors din urmărirea lui David și a plecat împotriva filistenilor. Locul acela l-au numit Sela Hamahlekot c  .

29David a plecat de acolo și a locuit în fortificațiile din En-Ghedi.

Copyright information for NTLR