a+ 28:3 Probabil un eufemism pentru a da la moarte; vezi vs. 9, 21
b+ 28:6 Vezi nota de la Ex. 28:30
c+ 28:13 Ebr.: elohim; sau: un duh / duhuri; sau: un zeu / zei

1 Samuel 28

În acele zile filistenii și-au adunat oștirile pentru război ca să lupte împotriva lui Israel. Achiș i-a zis lui David: – Fii sigur că tu și oamenii tăi veți veni cu mine în tabără.

– În felul acesta vei ști de ce este în stare slujitorul tău, i-a răspuns David lui Achiș. – Tocmai de aceea te voi pune păzitorul capului meu pentru totdeauna, i-a zis Achiș.

Saul, la vrăjitoarea din En-Dor

Samuel murise. Tot Israelul îl jelise și îl înmormântase în cetatea sa, în Rama. Saul îndepărtase din țară a  pe cei care cheamă duhurile morților și pe descântători.

Filistenii s-au adunat și au venit ca să-și așeze tabăra la Șunem. Saul a adunat tot Israelul și și-au așezat tabăra la Ghilboa.

Când Saul a văzut tabăra filistenilor i s-a făcut frică și s-a îngrozit.

Saul L-a întrebat pe Domnul, însă Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim b  și nici prin profeți.

Atunci Saul le-a poruncit slujitorilor săi: – Căutați-mi o femeie care cheamă duhurile morților ca să merg la ea și s-o întreb. Slujitorii săi i-au răspuns: – Iată, în En-Dor se află o femeie care cheamă duhurile morților.

Saul s-a deghizat, s-a îmbrăcat cu alte haine și a plecat însoțit de doi bărbați. Au ajuns la femeie noaptea și el i-a zis: – Prezi-mi, te rog, viitorul, ridicând un duh pentru mine, și anume pe acela pe care ți-l voi spune.

– Tu știi ce a făcut Saul, i-a răspuns femeia, știi cum a nimicit din țară pe cei care cheamă duhurile morților și pe descântători. De ce întinzi o cursă vieții mele ca să fiu ucisă?

10 Saul i-a jurat pe Domnul, zicând: – Viu este Domnul , nu vei fi pedepsită pentru lucrul acesta.

11 – Pe cine vrei să ridic pentru tine? l-a întrebat femeia. – Ridică-l pe Samuel! i-a răspuns el.

12 Când l-a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt puternic și i-a zis lui Saul: – De ce m-ai înșelat? Tu ești Saul.

13 – Nu te teme! Ce vezi? a continuat regele. – Văd o ființă dumnezeiască c  ridicându-se din pământ, i-a răspuns femeia lui Saul.

14 – Cum arată? a întrebat-o el. – Văd cum se ridică un om bătrân învelit cu o mantie, i-a răspuns ea. Saul și-a dat seama că acesta era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat.

15 Samuel i-a zis lui Saul: – Pentru ce m-ai tulburat ridicându-mă? – Mă aflu într-un mare necaz! i-a răspuns Saul. Filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu s-a îndepărtat de mine. Nu mi-a mai vorbit nici prin profeți și nici prin vise. Atunci te-am chemat pe tine ca să-mi arăți ce să fac.

16 Dar Samuel i-a zis: – Dacă Domnul S-a îndepărtat de tine și ți-a devenit dușman, de ce mă mai întrebi pe mine?

17 Domnul a împlinit ceea ce spusese prin mine: a rupt regatul din mâna ta și l-a dat semenului tău, lui David.

18 Pentru că nu ai ascultat de glasul Domnului și nu i-ai făcut pe amalekiți să simtă mânia Lui cea aprigă, de aceea Domnul îți face astăzi lucrul acesta.

19 Mai mult, Domnul îl va da pe Israel, împreună cu tine, în mâna filistenilor și mâine, tu și fiii tăi, veți fi cu mine. De asemenea, Domnul va da oștirea lui Israel în mâna filistenilor.

20 Îndată Saul a căzut la pământ, cât era de lung, plin de frică din cauza cuvintelor lui Samuel. Nu mai era nici o putere în el, căci nu mâncase nimic toată ziua și toată noaptea.

21 Când a venit femeia la Saul și l-a văzut așa de înspăimântat, i-a zis: – Iată, slujitoarea ta a ascultat de glasul tău. Mi-am pus viața în primejdie și am ascultat cuvintele pe care mi le-ai spus.

22 Acum, te rog, ascultă și tu de glasul slujitoarei tale și dă-mi voie să-ți pun înainte o bucată de pâine. Să mănânci ca să prinzi putere pe când vei porni la drum.

23 Saul nu a vrut să mănânce, însă slujitorii săi, împreună cu femeia, au stăruit de el până i-a ascultat. Și astfel el s-a ridicat de la pământ și s-a așezat pe pat.

24 Femeia avea la casa ei un vițel îngrășat; ea l-a tăiat în grabă, apoi a luat făină, a frământat-o și a copt azime.

25 Le-a pus înaintea lui Saul și a slujitorilor săi, iar ei au mâncat. Apoi s-au ridicat și au plecat chiar în noaptea aceea.

Copyright information for NTLR