1 Samuel 29

Pregătirea filistenilor pentru război

1Filistenii și-au adunat toate trupele la Afek, în timp ce israeliții și-au așezat tabăra în apropiere de izvorul care se află în Izreel.

2Domnitorii filistenilor mărșăluiau cu sutele și miile lor, iar David cu oamenii lui mărșăluiau în urmă, cu Achiș.

3Conducătorii filistenilor însă au zis: – Ce caută evreii aceștia aici? Achiș le-a răspuns: – Acesta este David, slujitorul lui Saul, regele lui Israel. El este la mine de mai bine de un an și, de când a venit la mine și până astăzi, nu am găsit în el nici un lucru de care să-l învinuiesc.

4Dar conducătorii filistenilor s-au mâniat pe el și i-au zis: – Trimite-l pe omul acesta înapoi, ca să se întoarcă la locul în care l-ai așezat, ca nu cumva să ne devină dușman în timpul luptei. Căci, cum ar putea el să se facă din nou plăcut stăpânului său? Oare nu cu capetele oamenilor noștri?

5Nu este acesta David, despre care cântau dansând: „Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de mii?“

6Achiș l-a chemat pe David și i-a zis: – Viu este Domnul că ai fost drept și îmi place să te văd slujindu-mi în oștire. Nu am găsit în tine nimic rău din ziua venirii tale la mine și până astăzi. Însă nu ești pe placul domnitorilor.

7Întoarce-te acum și mergi în pace, pentru ca să nu faci ceva care să nu placă domnitorilor filistenilor.

8Însă David i-a răspuns lui Achiș: – Dar, ce am făcut? Ce rău ai găsit la slujitorul tău, începând din ziua în care am intrat în slujba ta și până astăzi, de nu pot să merg să lupt împotriva dușmanilor stăpânului meu, regele?

9Achiș i-a răspuns: – Știu că în ochii mei ești atât de plăcut ca un înger al lui Dumnezeu; totuși conducătorii filistenilor au zis: „Să nu vină cu noi în luptă!“

10Deci, mâine dimineață să te trezești devreme, împreună cu slujitorii stăpânului tău, care au venit cu tine și să plecați de îndată ce se luminează.

11David și oamenii lui s-au trezit devreme ca să plece de dimineață și să se întoarcă în țara filistenilor, iar filistenii s-au dus la Izreel.

Copyright information for NTLR