a+ 3:3 Adică undeva în zorii zilei. Cf. prescripției din Ex. 27:21, candela (sfeșnicul) trebuia să ardă continuu, de seara până dimineața
b+ 3:3 Sau: Tabernaculul
c+ 3:13 TM; o tradiție scribală antică și LXX: fiii săi l-au ofensat pe Dumnezeu
d+ 3:17 Formulă tipică de jurământ (Lit.: Așa să-ți facă Domnul și chiar mai mult )
e+ 3:19 Lit.: nelăsând să cadă la pământ nici unul din cuvintele Lui
f+ 3:20 Sau: de la un capăt la celălalt, Dan marcând extremitatea nordică a Israelului, iar Beer-Șeba pe cea sudică

1 Samuel 3

Chemarea lui Samuel

1Tânărul Samuel slujea Domnului în prezența lui Eli. În zilele acelea Cuvântul Domnului era rar, iar vedeniile nu erau dese.

2Într-o noapte, Eli, care era acum aproape orb, stătea culcat în locul său obișnuit.

3Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă a  , iar Samuel era culcat în Templul b  Domnului, unde se afla Chivotul lui Dumnezeu.

4Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns: – Iată-mă!

5A alergat la Eli și i-a spus: – Am venit căci m-ai chemat. Eli i-a răspuns: – Nu te-am chemat. Întoarce-te și culcă-te! El s-a dus și s-a culcat.

6Domnul l-a chemat din nou pe Samuel, iar acesta s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a spus: – Am venit căci m-ai chemat. Eli însă i-a răspuns: – Nu te-am chemat, fiul meu! Întoarce-te și culcă-te!

7Samuel nu-L cunoștea încă pe Domnul, iar Cuvântul Domnului nu i se descoperise încă.

8Domnul l-a chemat pe Samuel din nou, pentru a treia oară, iar Samuel s-a sculat, a venit la Eli și i-a spus: – Am venit căci m-ai chemat. Atunci Eli a înțeles că Domnul îl cheamă pe tânăr.

9El i-a spus lui Samuel: – Du-te și culcă-te, iar dacă te va mai chema să spui: „Vorbește, Doamne , căci robul Tău ascultă!“ Samuel a plecat și s-a culcat la locul lui.

10Domnul a venit, S-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți: – Samuel! Samuel! – Vorbește, căci robul Tău ascultă! a răspuns Samuel.

11Atunci Domnul i-a spus lui Samuel: – Iată că sunt gata să fac în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi.

12În ziua aceea, voi împlini împotriva lui Eli tot ceea ce am rostit cu privire la familia lui, de la început până la sfârșit.

13I-am făcut cunoscut că voi judeca familia lui pentru totdeauna din cauza fărădelegii de care a avut cunoștință și prin care fiii săi s-au făcut vrednici de dispreț c  , fără ca el să-i fi mustrat.

14De aceea jur familiei lui Eli că vina ei nu va fi niciodată ispășită prin jertfă sau prin dar de mâncare.

15Samuel a rămas culcat acolo până dimineața, apoi a deschis ușile Casei Domnului. El se temea să-i spună lui Eli vedenia,

16dar Eli l-a chemat spunându-i: – Samuel, fiul meu! – Iată-mă! i-a răspuns Samuel.

17– Ce ți-a zis domnul? l-a întrebat Eli. Să nu ascunzi nimic de mine! Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea d  dacă vei ascunde de mine ceva din tot ceea ce El ți-a spus!

18Samuel i-a spus tot și nu a ascuns nimic de el. Atunci Eli a zis: – Acesta este Domnul! El să facă ceea ce este bine în ochii Lui!

19Samuel creștea, iar Domnul era cu el, nelăsând neîmplinit nici unul din cuvintele Lui. e 

20Întreg Israelul, de la Dan și până la Beer-Șeba f  , a recunoscut că Samuel a fost pus ca profet al Domnului.

21Domnul continua să Se arate în Șilo, descoperindu-i-Se acolo lui Samuel prin Cuvântul Domnului.

Copyright information for NTLR