a+ 30:1 Vezi nota de la 27:10
b+ 30:9 Vezi nota de la 17:40; și în vs. 10, 21
c+ 30:14 Vezi nota de la 27:10

1 Samuel 30

David îi învinge pe amalekiți

1Când David și oamenii săi au sosit a treia zi la Țiklag, amalekiții invadaseră Neghevul a  și Țiklagul; capturaseră Țiklagul și îi dăduseră foc.

2Au luat captive femeile și pe toți aceia care se aflau în cetate, de la copii până la bătrâni. N-au ucis pe nimeni, ci doar i-au luat cu ei și au plecat.

3Când David și oamenii lui au ajuns la cetate, au găsit-o arsă, iar pe soțiile, pe fiii și pe fiicele lor – duși în captivitate.

4David și oamenii care erau cu el au plâns în hohote până ce n-au mai avut putere să plângă.

5Au fost luate captive și cele două soții ale lui David: Ahinoam din Izreel și Abigail, văduva lui Nabal, din Carmel.

6David s-a aflat într-o mare strâmtorare, căci bărbații vorbeau să-l ucidă cu pietre, deoarece toți aveau sufletul mâhnit, fiecare pentru fiii și fiicele lui. Însă David s-a întărit în Domnul, Dumnezeul lui.

7David i-a spus preotului Abiatar, fiul lui Ahimelek: – Adu-mi, te rog, efodul! Abiatar a adus efodul la David.

8David L-a întrebat pe Domnul : – Să urmăresc ceata aceasta? O voi ajunge? – Urmărește-o, i-a răspuns Domnul , căci o vei ajunge și vei da izbăvire.

9David a plecat cu cei șase sute de bărbați care erau cu el și au ajuns la uedul b  Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau în urmă.

10David a continuat urmărirea cu patru sute de bărbați, iar ceilalți două sute, fiind prea istoviți să treacă uedul Besor, s-au oprit.

11Au găsit un egiptean pe câmp și l-au adus la David. I-au dat de mâncare și el a mâncat; apoi i-au dat apă.

12I-au dat o parte dintr-o turtă de smochine și două mănunchiuri de stafide. După ce a mâncat, i-au revenit puterile căci nu mâncase și nu băuse apă de trei zile și trei nopți.

13David l-a întrebat: – Al cui ești și de unde vii? Tânărul a răspuns: – Sunt egiptean și sunt sclavul unui amalekit. Stăpânul meu m-a părăsit în urmă cu trei zile pentru că m-am îmbolnăvit.

14Am invadat Neghevul c  cheretiților, pe cel al lui Iuda și Neghevul lui Caleb și am dat foc Țiklagului.

15Atunci David l-a întrebat: – Poți să mă duci până la această ceată? Egipteanul i-a zis: – Jură-mi pe Dumnezeu că nu mă vei ucide și că nu mă vei preda în mâna stăpânului meu și atunci te voi duce la ceata aceasta.

16L-a dus acolo și iată că aceștia erau împrăștiați peste tot, mâncând, bând și chefuind datorită marii prăzi pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda.

17David i-a zdrobit din amurg până în seara zilei următoare; n-a scăpat nici un bărbat dintre ei, în afară de patru sute de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit.

18David a recuperat tot ceea ce luaseră amalekiții și le-a salvat și pe cele două soții ale lui.

19Nu le lipsea nimic, nici tânăr nici bătrân, nici fii nici fiice, nimic din pradă, nimic din ceea ce li se luase. David a adus înapoi totul.

20David a luat toate oile și vitele; oamenii lui conduceau turma aceasta mergând în fruntea ei și spuneau: „Aceasta este prada lui David.“

21David a ajuns la cei două sute de bărbați care fuseseră prea istoviți pentru a-l urma și care fuseseră lăsați la uedul Besor. Aceștia au ieșit în întâmpinarea lui David și a poporului care era cu el. David s-a apropiat de ei și i-a salutat.

22Toți oamenii răi și nelegiuiți dintre cei care merseseră cu David au zis: – Pentru că n-au mers împreună cu noi, nu le vom da din prada pe care am recuperat-o. Fiecare însă poate să-și ia soția și copiii și să plece.

23Dar David le-a zis: – Să nu faceți așa, fraților, cu ceea ce ne-a dat Domnul , căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata de invadatori care venise împotriva noastră.

24Oricum, cine are să vă asculte în privința aceasta? Aceeași parte o vor avea și cei care au fost în luptă și cei care au rămas la bagaje. Toți vor împărți la fel.

25Așa a fost începând din ziua aceea. David a făcut din aceasta o lege și o hotărâre în Israel până astăzi.

26După ce a sosit la Țiklag, David a trimis din pradă celor din sfatul bătrânilor lui Iuda, prietenii săi, spunându-le: „Iată pentru voi un dar din prada luată de la dușmanii Domnului.“

27A trimis și celor din Betel, celor din Ramot-Negev, celor din Iatir,

28celor din Aroer, celor din Sifmot, celor din Eștemoa,

29celor din Racal, celor din cetățile ierahmeeliților și celor din cetățile cheniților,

30celor din Horma, celor din Bor-Așan și celor din Atac,

31celor din Hebron și celor din toate locurile pe care le-a cutreierat David și oamenii săi.

Copyright information for NTLR