a+ 6:18 Câteva mss TM și LXX; cele mai multe mss TM: sate, până la Marele Abel, unde
b+ 6:19 Cele mai multe mss TM și LXX; câteva mss ebraice: șaptezeci

1 Samuel 6

Repatrierea Chivotului

Chivotul Domnului s-a aflat în țara filistenilor timp de șapte luni.

Filistenii i-au chemat pe preoți și pe ghicitori și i-au întrebat: – Ce trebuie să facem cu Chivotul Domnului? Spuneți-ne cu ce să-l trimitem înapoi la locul lui?

Ei le-au răspuns: – Dacă veți trimite înapoi Chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți gol, ci, cu orice preț, oferiți-I un dar pentru vină. Atunci veți fi vindecați și veți ști de ce nu s-a îndepărtat mâna Lui de peste voi.

– Ce dar pentru vină să-i oferim? au mai întrebat filistenii. Atunci ei le-au răspuns: – Cinci bube de aur și cinci șoareci de aur după numărul domnitorilor filistenilor, pentru că aceeași plagă a fost atât peste voi toți, cât și peste domnitorii voștri.

Faceți, așadar, niște chipuri ale bubelor voastre și ale șoarecilor care vă pustiesc țara și dați slavă Dumnezeului lui Israel. În felul acesta poate El Își va ridica mâna de peste voi, de peste zeii voștri și de peste țara voastră.

De ce să vă împietriți inimile așa cum și le-au împietrit egiptenii și Faraon? Nu s-a purtat El aspru cu ei, așa încât i-au lăsat pe evrei să plece, iar aceștia au plecat?

Acum dar, pregătiți un car nou și două vaci care alăptează și care n-au fost puse la jug niciodată. Înjugați vacile la car și trimiteți vițeii lor înapoi acasă.

Luați Chivotul Domnului și puneți-l în car. Alături de el, într-o ladă, puneți obiectele din aur pe care I le trimiteți ca dar pentru vină. Apoi trimiteți-l și el va merge.

Uitați-vă după el, iar dacă, pe drumul spre teritoriul său, o va lua spre Bet-Șemeș, atunci Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, atunci vom ști că nu mâna Lui a fost cea care ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare.

10 Oamenii au făcut așa: au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car, iar pe vițeii lor i-au închis în țarc.

11 Au pus Chivotul Domnului în car împreună cu lada în care erau șoarecii de aur și chipurile bubelor lor.

12 Vacile au mers direct pe drumul care duce la Bet-Șemeș; ele au ținut mereu același drum, mugind, și nu s-au întors nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la marginea cetății Bet-Șemeș.

13 Locuitorii din Bet-Șemeș tocmai secerau grâul în vale. Când și-au ridicat privirile și au zărit Chivotul s-au bucurat să-l vadă.

14 Carul a intrat în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș și s-a oprit acolo. Acolo se afla o piatră mare. Ei au despicat lemnele carului și au adus vacile ca ardere de tot Domnului.

15 Leviții au dat jos Chivotul Domnului împreună cu lada care se afla lângă el și în care se aflau obiectele din aur și le-au așezat pe piatra aceea mare. În ziua aceea, bărbații din Bet-Șemeș au adus o ardere de tot și jertfe Domnului.

16 Cei cinci domnitori ai filistenilor au văzut toate acestea și s-au întors la Ekron în aceeași zi.

17 Iată care sunt bubele din aur, pe care le-au trimis filistenii Domnului ca dar pentru vină: câte una pentru Așdod, Gaza, Așchelon, Gat și Ekron.

18 Iar șoarecii din aur erau după numărul tuturor cetăților filistenilor, de la cetăți fortificate până la sate. Piatra aceea mare, pe care a  au așezat Chivotul Domnului, a rămas până în ziua de azi în câmpul lui Iosua, din Bet-Șemeș.

19 Domnul i-a lovit de moarte pe oamenii din Bet-Șemeș pentru că s-au uitat în Chivotul Domnului ; a lovit de moarte cincizeci de mii șaptezeci b  de bărbați dintre ei. Poporul a jelit din cauza acestei mari urgii cu care i-a lovit Domnul.

20 Atunci bărbații din Bet-Șemeș au zis: „Cine ar putea să stea înaintea Domnului , înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se ducă Chivotul de la noi?“

21 Apoi au trimis mesageri la locuitorii din Chiriat-Iearim ca să le spună: „Filistenii au adus înapoi Chivotul Domnului. Veniți și luați-l la voi!“

Copyright information for NTLR