a+ 7:3 Ebr.: aștarot, simboluri din lemn ale zeițe i canaanite Așera sau ale zeiței Aștoret ( numită în greacă Astarte ), împlântate pe o înălțime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre; peste tot în carte; și în v. 4
b+ 7:4 Diferite forme locale ale lui Baal , zeul canaanit al fertilității
c+ 7:6 Nu se cunoaște cu exactitate semnificația acestui ritual; probabil un simbol al pocăinței, deoarece este urmat de post și mărturisire; Tg Ionatan: și-au revărsat inimile în căință, ca apa, înaintea Domnului.
d+ 7:6 Și cu sensul de a conduce, a cârmui; și în vs. 15, 17
e+ 7:12 Eben-Ezer înseamnă Piatra de ajutor

1 Samuel 7

1Oamenii din Chiriat-Iearim au venit și au luat Chivotul Domnului ; l-au adus în casa lui Abinadab, pe deal, iar pe fiul său Elazar l-au sfințit ca să aibă grijă de Chivotul Domnului.

Prima biruință a lui Israel sub jurisdicția lui Samuel

2Trecuse mult timp – douăzeci de ani – de când Chivotul se afla la Chiriat-Iearim și întregii Case a lui Israel îi părea rău după Domnul.

3Atunci Samuel a vorbit întregii Case a lui Israel: – Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul , atunci îndepărtați dumnezeii străini și aștoretele a din mijlocul vostru, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-I numai Lui. Și El vă va elibera de sub puterea filistenilor.

4Israeliții au îndepărtat baalii b și aștoretele și au slujit numai Domnului.

5Apoi Samuel a spus: – Adunați tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi.

6S-au adunat deci la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului c. În ziua aceea, ei au postit și au recunoscut acolo că au păcătuit împotriva Domnului. Samuel îi judeca d pe israeliți la Mițpa.

7Filistenii au auzit că israeliții s-au adunat la Mițpa. Atunci domnitorii filistenilor s-au ridicat împotriva lui Israel. Când au auzit israeliții lucrul acesta, le-a fost teamă de filisteni

8și i-au zis lui Samuel: – Nu înceta să strigi pentru noi la Domnul , Dumnezeul nostru, ca să ne elibereze de sub puterea filistenilor.

9Samuel a luat un miel care încă era alăptat și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. Apoi a strigat către Domnul pentru Israel, iar Domnul i-a răspuns.

10În timp ce Samuel aducea arderea de tot, filistenii se apropiau ca să se lupte cu Israel. Domnul însă a tunat în ziua aceea cu un vuiet puternic împotriva filistenilor, aducând o așa groază între ei, încât au fost puși pe fugă dinaintea lui Israel.

11Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, i-au urmărit pe filisteni și i-au zdrobit până în apropiere de Bet-Car.

12Samuel a luat atunci o piatră, a așezat-o între Mițpa și Șen și i-a pus numele Eben-Ezer e, spunând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.“

13Astfel, filistenii au fost supuși și n-au mai invadat din nou teritoriul Israelului, iar mâna Domnului a fost împotriva filistenilor cât timp a trăit Samuel.

14Cetățile pe care filistenii le-au capturat de la Israel, cele de la Ekron și până la Gat, au fost luate înapoi. Israel și-a eliberat teritoriile de sub stăpânirea filistenilor. În același timp, a fost pace și între Israel și amoriți.

15Samuel a continuat să judece pe Israel în toate zilele vieții lui.

16El mergea an de an, făcând înconjurul Betelului, Ghilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate aceste locuri.

17Apoi se întorcea la Rama – deoarece acolo era casa lui – judecând și acolo pe Israel. Tot acolo a construit un altar Domnului.

Copyright information for NTLR