a+ 8:1 Cu sensul de conducători, cârmuitori, și în v. 2
b+ 8:15 Termenul ebraic este tradus în alte locuri cu eunuc. Sensul primar al termenului ebraic este acela de căpetenie, persoană oficială de la curtea regală. Cu timpul apare și sensul secundar de eunuc, deoarece eunucii ajung să fie prețuiți ca slujbași la curțile orientale
c+ 8:16 LXX; TM: cei mai buni dintre tinerii tăi

1 Samuel 8

Israel cere un rege

1Când Samuel a îmbătrânit, i-a pus pe fiii săi drept judecători a peste Israel.

2Numele fiului său întâi născut era Ioel, iar numele celui de-al doilea era Abia. Ei erau judecători la Beer-Șeba.

3Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui, ci umblau după câștig, luau mită și perverteau dreptatea.

4Toți cei din sfatul bătrânilor lui Israel s-au adunat și au venit la Samuel, la Rama,

5spunându-i: „Tu ești bătrân, iar fiii tăi nu-ți calcă pe urme. Acum dar, pune un rege care să domnească peste noi, așa cum au toate neamurile!“

6Samuel a văzut ca un lucru rău faptul că ei au cerut un rege să domnească peste ei și s-a rugat Domnului.

7Domnul însă i-a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, pentru că nu pe tine te leapădă, ci pe Mine, ca să nu mai domnesc peste ei.

8Așa au făcut din ziua în care i-am scos din Egipt și până astăzi: M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Ei fac așa și cu tine.

9Ascultă-le deci glasul, însă avertizează-i și fă-le cunoscut care vor fi drepturile regelui care va domni peste ei.“

Drepturile regelui

10Samuel a spus poporului care a cerut de la el un rege toate cuvintele Domnului.

11Le-a spus: – Acestea vor fi drepturile regelui care va domni peste voi: îi va lua pe fiii voștri și îi va folosi la carele lui; ei vor fi călăreții lui și vor alerga înaintea carelor sale.

12Îi va folosi pentru sine drept căpetenii peste mii și căpetenii peste cincizeci; îi va folosi pentru a-i ara ogorul și pentru a-i culege recolta, pentru a-i face echipament de război și echipament pentru carele lui.

13Le va lua pe fiicele voastre pentru a-i face miresme, pentru a-i găti mâncare și pentru a-i coace.

14Va lua partea cea mai bună din ogoarele voastre, din viile voastre și din smochinii voștri și o va da slujitorilor săi.

15Va lua a zecea parte din rodul semințelor voastre și din viile voastre și o va da căpeteniilor b și slujitorilor săi.

16Îi va lua pe slujitorii voștri, pe slujitoarele voastre, cele mai bune dintre vitele c și măgarii voștri și îi va folosi pentru lucrările lui.

17Îi veți da a zecea parte din turmele voastre și îi veți fi slujitori.

18În ziua aceea, veți striga să fiți izbăviți dinaintea regelui pe care vi l-ați ales, dar Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea.

19Dar poporul nu a vrut să asculte de glasul lui Samuel și a zis: – Nu vrem să facem cum zici tu, ci să fie un rege peste noi!

20În felul acesta vom fi la fel ca toate neamurile: regele nostru va domni peste noi și ne va conduce în războaiele noastre.

21Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului.

22Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „Ascultă de glasul lor și pune un rege peste ei.“ Samuel le-a zis israeliților: – Întoarceți-vă fiecare în cetatea lui!

Copyright information for NTLR