a+ 8:1 Cu sensul de conducători, cârmuitori, și în v. 2
b+ 8:15 Termenul ebraic este tradus în alte locuri cu eunuc. Sensul primar al termenului ebraic este acela de căpetenie, persoană oficială de la curtea regală. Cu timpul apare și sensul secundar de eunuc, deoarece eunucii ajung să fie prețuiți ca slujbași la curțile orientale
c+ 8:16 LXX; TM: cei mai buni dintre tinerii tăi

1 Samuel 8

Israel cere un rege

Când Samuel a îmbătrânit, i-a pus pe fiii săi drept judecători a  peste Israel.

Numele fiului său întâi născut era Ioel, iar numele celui de-al doilea era Abia. Ei erau judecători la Beer-Șeba.

Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui, ci umblau după câștig, luau mită și perverteau dreptatea.

Toți cei din sfatul bătrânilor lui Israel s-au adunat și au venit la Samuel, la Rama,

spunându-i: „Tu ești bătrân, iar fiii tăi nu-ți calcă pe urme. Acum dar, pune un rege care să domnească peste noi, așa cum au toate neamurile!“

Samuel a văzut ca un lucru rău faptul că ei au cerut un rege să domnească peste ei și s-a rugat Domnului.

Domnul însă i-a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, pentru că nu pe tine te leapădă, ci pe Mine, ca să nu mai domnesc peste ei.

Așa au făcut din ziua în care i-am scos din Egipt și până astăzi: M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Ei fac așa și cu tine.

Ascultă-le deci glasul, însă avertizează-i și fă-le cunoscut care vor fi drepturile regelui care va domni peste ei.“

Drepturile regelui

10 Samuel a spus poporului care a cerut de la el un rege toate cuvintele Domnului.

11 Le-a spus: – Acestea vor fi drepturile regelui care va domni peste voi: îi va lua pe fiii voștri și îi va folosi la carele lui; ei vor fi călăreții lui și vor alerga înaintea carelor sale.

12 Îi va folosi pentru sine drept căpetenii peste mii și căpetenii peste cincizeci; îi va folosi pentru a-i ara ogorul și pentru a-i culege recolta, pentru a-i face echipament de război și echipament pentru carele lui.

13 Le va lua pe fiicele voastre pentru a-i face miresme, pentru a-i găti mâncare și pentru a-i coace.

14 Va lua partea cea mai bună din ogoarele voastre, din viile voastre și din smochinii voștri și o va da slujitorilor săi.

15 Va lua a zecea parte din rodul semințelor voastre și din viile voastre și o va da căpeteniilor b  și slujitorilor săi.

16 Îi va lua pe slujitorii voștri, pe slujitoarele voastre, cele mai bune dintre vitele c  și măgarii voștri și îi va folosi pentru lucrările lui.

17 Îi veți da a zecea parte din turmele voastre și îi veți fi slujitori.

18 În ziua aceea, veți striga să fiți izbăviți dinaintea regelui pe care vi l-ați ales, dar Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea.

19 Dar poporul nu a vrut să asculte de glasul lui Samuel și a zis: – Nu vrem să facem cum zici tu, ci să fie un rege peste noi!

20 În felul acesta vom fi la fel ca toate neamurile: regele nostru va domni peste noi și ne va conduce în războaiele noastre.

21 Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului.

22 Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „Ascultă de glasul lor și pune un rege peste ei.“ Samuel le-a zis israeliților: – Întoarceți-vă fiecare în cetatea lui!

Copyright information for NTLR