a+ 12:10 Vezi nota de la 7:4
b+ 12:10 Vezi nota de la 7:3
c+ 12:11 Numit și Ghedeon ( Jud.7:1 )
d+ 12:11 Unele mss LXX și Siriacă; TM: Bedan
e+ 12:11 TM; unele mss LXX și Siriacă: Samson
f+ 12:21 Sau: idoli fără valoare

1 Samuel 12

Discursul de bun-rămas al lui Samuel

1Samuel a zis întregului Israel: – Am ascultat de tot ceea ce mi-ați cerut și am pus astfel un rege peste voi.

2Acum, iată, aveți un rege care să vă conducă! Cât despre mine, eu am îmbătrânit și am încărunțit, iar fiii mei se află aici cu voi. Am fost conducătorul vostru din tinerețea mea și până astăzi.

3Sunt aici! Mărturisiți acum împotriva mea înaintea Domnului și înaintea unsului Său! Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am înșelat sau pe cine am asuprit? Din mâna cui am primit mită ca să închid ochii în privința lui? Spuneți-mi și vă voi da înapoi.

4– Nu ne-ai înșelat, nu ne-ai asuprit și n-ai luat nimic din mâna nimănui, i-au răspuns ei.

5Atunci el le-a mai zis: – Domnul este martor împotriva voastră și unsul Său este martor în ziua aceasta că nu m-ați găsit vinovat cu nimic. – El este martor, au răspuns ei.

6Samuel a spus poporului: – Domnul este Cel Care i-a ales pe Moise și pe Aaron și Care i-a scos pe strămoșii voștri din țara Egiptului.

7Acum rămâneți aici ca să vă confrunt, înaintea Domnului , cu toate faptele drepte pe care le-a făcut El pentru voi și pentru strămoșii voștri.

8După ce Iacov a intrat în Egipt, strămoșii voștri au strigat către Domnul , iar Domnul l-a trimis pe Moise și pe Aaron care i-au scos din Egipt și i-au adus ca să locuiască în locul acesta.

9Dar pentru că ei L-au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor, El i-a vândut în mâinile lui Sisera, conducătorul oștirii Hațorului, în mâinile filistenilor și ale regelui Moabului, care au luptat împotriva lor.

10Ei au strigat către Domnul, zicând: „Am păcătuit căci L-am părăsit pe Domnul și am slujit baalilor a și aștoretelor b. Dar acum, eliberează-ne de sub puterea dușmanilor noștri și Îți vom sluji Ție.“

11Și Domnul i-a trimis pe Ierub-Baal c, pe Barak d, pe Iefta și pe Samuel e și v-a eliberat de sub puterea dușmanilor din jurul vostru, astfel încât ați locuit în siguranță.

12Dar când ați văzut că Nahaș, regele amoniților, se îndreaptă împotriva voastră, deși Domnul, Dumnezeul vostru, vă era Împărat, mi-ați zis: „Nu vrem să facem cum zici tu, ci să domnească un rege peste noi!“

13Iată deci regele pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut. Domnul a pus peste voi un rege.

14Dacă vă veți teme de Domnul și Îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul Său și nu vă veți răzvrăti împotriva poruncilor Lui și dacă Îl veți urma pe Domnul, Dumnezeul vostru, atât voi, cât și regele care domnește peste voi, va fi bine.

15Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi poruncii Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră, așa cum a fost împotriva strămoșilor voștri.

16Rămâneți în continuare aici și priviți acest mare lucru pe care Domnul îl va face sub privirea voastră.

17Nu este astăzi seceratul grâului? Am să chem pe Domnul și El va trimite tunet și ploaie. Atunci veți înțelege că ați făcut un mare rău în ochii Domnului, cerând pentru voi un rege.

18Samuel l-a chemat pe Domnul Care a trimis tunet și ploaie în ziua aceea. Atunci întregul popor s-a temut foarte tare de Domnul și de Samuel.

19I-au spus lui Samuel: – Roagă-te Domnului, Dumnezeul tău, pentru slujitorii tăi, ca să nu murim, căci am adăugat la toate păcatele noastre și răul de a cere pentru noi un rege.

20Samuel a răspuns poporului: – Nu vă fie teamă! Ați făcut tot răul acesta, numai să nu vă întoarceți din a-L urma pe Domnul și din a-I sluji cu toată inima voastră.

21Nu vă duceți după lucruri deșarte f, care nu vă aduc nici un folos și nici nu vă izbăvesc deoarece sunt lucruri deșarte.

22Domnul nu va lepăda pe poporul Său din cauza Numelui Său cel mare, căci El a găsit plăcere în a face din voi poporul Său.

23În ce mă privește, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând a mă ruga pentru voi. De asemenea, vă voi învăța calea cea bună și dreaptă.

24Numai să vă temeți de Domnul și să Îi slujiți cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce lucruri mari a făcut pentru voi.

25Dar dacă veți continua să faceți răul, veți fi nimiciți atât voi, cât și regele vostru.

Copyright information for NTLR