a+ 13:1 Câteva mss târzii ale LXX; TM nu conține treizeci
b+ 13:1 În cf. cu F.A.13:21; TM nu conține patruzeci
c+ 13:5 Unele mss LXX, Siriacă; TM, alte mss LXX: treizeci de mii
d+ 13:6 Sau: rezervoare, în care se aduna apa în sezonul ploios
e+ 13:8 Vezi nota de la 10:8
f+ 13:15 TM; LXX adaugă: din Ghilgal în drumul său. Oamenii care au mai rămas l-au urmat pe Saul pentru a se întâlni cu oștirea, plecând din Ghilgal
g+ 13:16 Două mss TM; cele mai multe mss TM: Gheva, o variantă a lui Ghiva
h+ 13:20 LXX; TM se repetă: fierul pentru plug
i+ 13:21 2/3 dintr-un șechel; aproximativ 8 gr
j+ 13:21 Aproximativ 4 gr

1 Samuel 13

Saul nesocotește Legea și este lepădat

1Saul era în vârstă de treizeci a de ani când a ajuns rege și a domnit timp de patruzeci b și doi de ani peste Israel.

2Saul și-a ales trei mii de bărbați din Israel: două mii erau cu el în Micmaș și în regiunea muntoasă a Betelului, iar o mie erau cu Ionatan în Ghiva lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis acasă.

3Ionatan a atacat garnizoana filistenilor care se afla la Gheva, iar filistenii au aflat lucrul acesta. Atunci Saul a pus să se sufle din corn în toată țara, spunând: „Să audă evreii!“

4Și s-a auzit în tot Israelul că Saul a atacat garnizoana filistenilor și că Israel s-a făcut urât acestora. Poporul a fost chemat să i se alăture lui Saul, la Ghilgal.

5Filistenii s-au adunat pentru a lupta cu Israel. Erau trei mii de care c și șase mii de călăreți, trupe atât de numeroase cât nisipul de pe malul mării. Au venit și și-au așezat tabăra la Micmaș, la răsărit de Bet-Aven.

6Când bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtorare (căci oștirea lor era în impas) au început să se ascundă în peșteri, în tufișuri, printre stânci, în gropi și în fântâni d.

7Unii dintre evrei chiar au trecut Iordanul înspre regiunile Gad și Ghilad. Saul se afla încă la Ghilgal și toți cei care erau cu el tremurau de frică.

8El a așteptat șapte zile, timpul hotărât de către Samuel. Dar pentru că Samuel nu venea la Ghilgal, oamenii lui Saul au început să se împrăștie.

9Atunci Saul a zis: „Aduceți la mine arderea de tot și jertfele de pace e.“ Și a jertfit arderea de tot.

10Tocmai în momentul în care sfârșea de adus arderea de tot, a sosit și Samuel. Saul i-a ieșit în întâmpinare ca să-l salute.

11– Ce ai făcut? i-a zis Samuel. Saul i-a răspuns: – Când am văzut că oamenii mei au început să se împrăștie, că tu nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt adunați la Micmaș,

12mi-am zis: „Filistenii vor înainta împotriva mea la Ghilgal, iar eu încă nu am căutat fața Domnului.“ De aceea am îndrăznit să jertfesc eu arderea de tot.

13Samuel i-a zis lui Saul: – Ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi întărit pentru totdeauna domnia peste Israel.

14Acum însă domnia ta nu va mai dăinui. Domnul Și-a găsit un om după inima Lui și l-a rânduit să fie conducătorul poporului Său. Și aceasta fiindcă nu ai ascultat de porunca Domnului.

15Samuel s-a ridicat și a plecat din Ghilgal f la Ghiva lui Beniamin. Saul a numărat oamenii care erau cu el și au ieșit în jur de șase sute de bărbați.

16Saul și Ionatan, fiul său, împreună cu acești bărbați au rămas la Ghiva g, în Beniamin, în timp ce filistenii și-au așezat tabăra la Micmaș.

17Din tabăra filistenilor au ieșit trei cete de năvălitori ca să pustiască. O ceată a luat-o pe drumul spre Ofra, în regiunea Șual,

18o alta a luat-o pe drumul spre Bet-Horon, iar ultima – pe drumul spre hotarul care duce în valea Țeboim, spre pustie.

19Pe vremea aceea, în tot Israelul nu se găsea nici un fierar deoarece filistenii ziseseră: „Evreii nu trebuie să-și facă săbii sau sulițe.“

20Prin urmare, fiecare israelit se ducea la filisteni ca să-și ascută fierul pentru plug, sapa, toporul și secera h.

21Prețul era de un pim i pentru ascuțirea fierului de plug și al sapei și de o treime dintr-un șechel j pentru ascuțirea furcii, toporului și a țepușei cu care se mână boii.

22De aceea, în ziua luptei, nici unul din luptătorii care erau cu Saul și cu Ionatan nu avea o sabie sau o suliță în mână. Numai Saul și fiul său Ionatan aveau.

Fapta de vitejie a lui Ionatan

23O unitate filisteană a înaintat și s-a așezat în trecătoare, la Micmaș.

Copyright information for NTLR