a+ 15:3 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă; și în vs. 8, 9, 15, 18, 20, 21
b+ 15:9 Sensul termenului ebraic este nesigur
c+ 15:23 Lit.: și terafimii (idoli ai casei, așa cum erau penații în mitologia etruscă și romană); sau: ca nelegiuirea idolatriei
d+ 15:32 Sau: tremurând; sau: legat
e+ 15:32 TM; LXX: Într-adevăr, moartea este amară

1 Samuel 15

Saul, respins ca rege

1Samuel a venit la Saul și i-a zis: „Eu sunt cel pe care l-a trimis Domnul să te ungă drept rege peste poporul Său, Israel. Prin urmare, ascultă mesajul Domnului.

2Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Îi voi pedepsi pe amalekiți pentru ceea ce i-au făcut lui Israel, când i s-au împotrivit pe drumul pe care venea din Egipt.

3Du-te deci și atacă-i pe amalekiți; nimicește cu desăvârșire a tot ceea ce le aparține! Nu-i cruța, ci dă la moarte bărbații și femeile, copiii și sugarii, vitele și oile, cămilele și măgarii.»“

4Saul a adunat oștirea și a numărat-o la Telaim. Erau două sute de mii de pedestrași dintre care zece mii de luptători din Iuda.

5Când Saul a ajuns aproape de cetatea amalekiților, s-a așezat la pândă în vâlcea.

6Saul le-a spus cheniților: „Plecați, ieșiți din mijlocul amalekiților ca să nu vă nimicesc împreună cu ei, deoarece voi ați arătat bunătate față de toți israeliții atunci când ei au venit din Egipt.“ Astfel, cheniții au plecat din mijlocul amalekiților.

7Saul i-a zdrobit pe amalekiți de la Havila până la Șur care se află la răsărit de Egipt.

8L-a prins viu pe Agag, regele amalekiților, și a nimicit tot poporul, trecându-l prin ascuțișul sabiei.

9Saul și oștirea l-au cruțat însă pe Agag și cele mai bune oi, vite, viței grași b și miei – tot ceea ce era mai bun. Ei n-au dorit să le nimicească, ci au nimicit doar lucrurile care erau de disprețuit și fără valoare.

10Atunci Cuvântul Domnului a venit la Samuel și i-a zis:

11„Îmi pare rău că l-am pus pe Saul rege, pentru că s-a abătut de la Mine și nu a împlinit poruncile Mele.“ Samuel s-a mâhnit și a strigat către Domnul toată noaptea.

12S-a trezit dis-de-dimineață pentru a-l întâlni pe Saul, însă i s-a spus: „Saul a plecat la Carmel și iată că și-a ridicat un monument. Apoi s-a întors și s-a dus la Ghilgal.“

13Când Samuel l-a întâlnit pe Saul, acesta i-a zis: – Fii binecuvântat de Domnul! Am împlinit porunca Domnului.

14– Atunci ce este acest behăit de oi, care ajunge la urechile mele și acest muget de vite, pe care-l aud? i-a răspuns Samuel.

15– Luptătorii le-au adus de la amalekiți, i-a zis Saul. Au cruțat cele mai bune oi și vite ca să le jertfească Domnului, Dumnezeul tău. Celelalte însă le-am nimicit cu desăvârșire.

16– Oprește-te! i-a zis Samuel. Îți voi spune ce mi-a vorbit Domnul în noaptea aceasta. – Spune-mi! i-a zis Saul

17Samuel i-a spus: – Când erai mic în ochii tăi, nu ai devenit tu, oare, căpetenia semințiilor lui Israel? Domnul te-a uns rege al lui Israel

18și te-a trimis într-o misiune, spunându-ți: „Du-te și nimicește-i cu desăvârșire pe păcătoșii aceia de amalekiți! Luptă-te cu ei până vor fi nimiciți!“

19De ce n-ai ascultat de glasul Domnului și te-ai aruncat asupra prăzii făcând astfel ce este rău în ochii Domnului?

20– Eu am ascultat de Domnul , i-a răspuns Saul. Am plecat în misiunea pe care mi-a încredințat-o și l-am adus aici pe Agag, regele amalekiților, iar pe amalekiți i-am nimicit cu desăvârșire.

21Dar luptătorii au luat din pradă oi și vite, ce era mai bun din ceea ce trebuia nimicit, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeul tău, la Ghilgal.

22Atunci Samuel i-a zis lui Saul: Oare Îi plac Domnului arderile de tot și jertfele mai mult decât ascultarea de glasul Său? Ascultarea este mai bună decât jertfele și luarea-aminte la Cuvântul Lui este mai bună decât grăsimea berbecilor.

23Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngâmfarea – ca nelegiuirea și idolatria c. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului , te-a respins și El ca rege.

24Saul i-a zis lui Samuel: – Am păcătuit căci am încălcat porunca Domnului și n-am ascultat de cuvintele tale. Mi-a fost teamă de oștire și am ascultat de glasul ei.

25Acum, te rog, iartă-mi păcatul și întoarce-te împreună cu mine pentru a mă putea închina Domnului.

26– Nu mă voi întoarce împreună cu tine, i-a zis Samuel. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului și Domnul te-a respins ca rege al lui Israel.

27În timp ce Samuel se întorcea să plece, Saul l-a apucat de marginea mantiei, iar aceasta s-a rupt.

28Atunci Samuel i-a zis: – Domnul a rupt astăzi de la tine domnia peste Israel și a dat-o unuia din semenii tăi, mai bun decât tine.

29Cel Ce este Slava lui Israel nu minte și nu se răzgândește, căci El nu este om ca să se răzgândească.

30– Am păcătuit, a zis Saul. Totuși cinstește-mă, te rog, înaintea sfatului bătrânilor poporului meu și înaintea lui Israel, întorcându-te cu mine pentru a mă putea închina înaintea Domnului, Dumnezeul tău.

31Samuel s-a întors după Saul, iar acesta s-a închinat înaintea Domnului.

32Apoi Samuel a zis: „Aduceți-l înaintea mea pe Agag, regele amalekiților.“ Agag a venit spre el încrezător d, spunându-și: „Cu siguranță că amărăciunea morții a trecut.“ e

33Samuel i-a zis lui Agag: „După cum sabia ta a lăsat femei fără fii, tot așa mama ta va fi lăsată fără fiu printre femei.“ Apoi l-a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului , la Ghilgal.

34După aceea, Samuel a plecat la Rama, iar Saul s-a dus la casa lui, în Ghiva lui Saul.

35Samuel nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul până în ziua morții lui, însă a plâns pentru el. Domnului I-a părut rău că l-a încoronat pe Saul ca rege peste Israel.

Copyright information for NTLR