a+ 18:5 Sau: proceda cu pricepere (prudent) ); și în vs. 14, 15, 30
b+ 18:9 Sau: cu gelozie
c+ 18:10 Vezi nota de la 16:14
d+ 18:10 Termenul ebraic poate indica și un comportament extatic necontrolat (vezi și 1 Regi 18:29 )
e+ 18:30 Sau: acționa cu mai multă pricepere

1 Samuel 18

David, invidiat de Saul

1După ce David a terminat de vorbit cu Saul, sufletul lui Ionatan s-a atașat de sufletul lui David și l-a iubit ca pe sine însuși.

2Din acea zi Saul l-a ținut pe David la el și nu l-a mai lăsat să se întoarcă acasă.

3Ionatan a încheiat un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sine însuși.

4El și-a scos mantaua pe care o purta și i-a dăruit-o lui David; i-a dat, de asemenea, îmbrăcămintea sa de război și chiar sabia, arcul și cingătoarea sa.

5Oriunde îl trimitea Saul, David se ducea și avea izbândă a. De aceea Saul l-a pus în fruntea ostașilor, lucru ce a fost bine văzut de întregul popor și chiar și de slujitorii lui Saul.

6În timp ce oștirea se întorcea acasă, după ce David l-a ucis pe filistean, femeile din toate cetățile lui Israel au ieșit în întâmpinarea regelui Saul. Ele cântau cântece de bucurie și dansau în sunetul tamburinelor și al lăutelor.

7Femeile cântau în veselia lor, spunând: „Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de mii.“

8Lui Saul nu i-au plăcut aceste cuvinte și s-a înfuriat foarte tare, spunând: „I-au dat lui David zecile de mii, iar mie doar miile. Acum nu-i mai lipsește decât regatul.“

9Începând din acea zi, Saul a început să-l privească cu ochi răi b pe David.

10În ziua următoare, duhul cel rău c trimis de Dumnezeu a venit cu putere peste Saul, care profețea d înăuntrul casei sale. David cânta la liră așa cum făcea în fiecare zi, iar Saul avea în mână o suliță.

11Saul a aruncat sulița, gândindu-se: „Îl voi țintui pe David de zid.“ Însă David s-a ferit de el de două ori.

12Lui Saul i-a fost teamă de David pentru că Domnul era cu acesta, iar pe el îl părăsise.

13De aceea l-a îndepărtat de lângă el și l-a pus căpetenie peste o mie de oameni. David conducea trupele în războaie

14și în tot ceea ce făcea avea izbândă pentru că Domnul era cu el.

15Saul, văzând că David izbândea întotdeauna, se temea de el,

16însă întreg Israelul și Iuda îl iubeau pe David pentru că acesta îi conducea în războaie.

17Atunci Saul i-a zis lui David: – Îți voi da de soție pe Merab, fiica mea cea mare, cu condiția să mă slujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Saul însă se gândea: „Să nu piară lovit de mâna mea, ci de mâna filistenilor.“

18David i-a răspuns: – Cine sunt eu și cine este familia mea sau neamul meu în Israel pentru a fi ginerele regelui?

19Însă atunci când a sosit timpul ca Merab, fiica lui Saul, să-i fie dată lui David de soție, ea a fost dată lui Adriel din Mehola.

David, ginerele lui Saul

20Mihal, o altă fiică a lui Saul, îl iubea pe David. I s-a spus lui Saul acest lucru, fapt care i-a plăcut.

21Atunci Saul și-a zis: „I-o voi da ca să-i fie o cursă și astfel mâna filistenilor va fi împotriva lui.“ I-a spus lui David pentru a doua oară: – Astăzi vei fi ginerele meu!

22Apoi le-a zis slujitorilor săi: – Vorbiți-i lui David în taină și spuneți-i: „Regelui îi place de tine și toți slujitorii săi te iubesc. Acceptă, așadar, să fii ginerele regelui.“

23Slujitorii lui Saul i-au spus aceste cuvinte lui David, iar acesta a răspuns: – Credeți că este un lucru neînsemnat să fii ginerele regelui? Eu sunt un om sărac și de puțină însemnătate.

24Când slujitorii i-au spus lui Saul ce răspunsese David,

25acesta le-a zis: „Așa să-i vorbiți lui David: «Regele nu dorește alt preț pentru mireasă, decât o sută de prepuțuri de-ale filistenilor, astfel încât regele să fie răzbunat pe dușmanii lui.»“ Saul însă dorea să-l facă pe David să cadă în mâinile filistenilor.

26Slujitorii lui Saul i-au spus aceste cuvinte lui David, iar lui i-a plăcut ideea de a fi ginerele regelui. Înainte să se împlinească vremea hotărâtă,

27David a plecat împreună cu oamenii săi și a ucis două sute de filisteni. Le-a adus prepuțurile și le-a dat în număr întreg regelui pentru a putea deveni ginerele lui. Atunci Saul i-a dat-o de soție pe fiica sa Mihal.

28Când Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David și că Mihal, fiica lui, îl iubea,

29s-a temut și mai tare de David și i-a fost dușman tot restul vieții sale.

30Domnitorii filisteni ieșeau la război și, ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă e decât toți slujitorii lui Saul, astfel încât numele lui a ajuns foarte prețuit.

Copyright information for NTLR