a+ 1:1 O variantă a numelui Sila s
b+ 1:1 Cele mai multe mss, unele importante, adaugă: de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos
c+ 1:4 Sau: de Dumnezeu, că El v-a ales
d+ 1:5 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
e+ 1:7 Provincie romană cu capitala la Corint; și în v. 8

1 Thessalonians 1

1Pavel, Silvanus a  și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har și pace vouă b  !

Mulțumiri pentru credința tesalonicenilor

2Întotdeauna Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi toți și vă pomenim mereu în rugăciunile noastre,

3amintindu-ne înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de răbdarea voastră motivată de nădejdea în Domnul nostru Isus Cristos.

4Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea de care ați avut parte c  .

5Căci Evanghelia d  noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duh Sfânt și cu o siguranță deplină, așa cum, de altfel, știți ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru.

6Și voi ați devenit imitatori ai noștri și ai Domnului când, deși erați în mare necaz, ați primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt.

7Astfel, voi ați devenit un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia e  .

8Căci Cuvântul Domnului a răsunat nu doar în Macedonia și Ahaia, ci credința voastră în Dumnezeu a ajuns să fie cunoscută peste tot, așa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea.

9Ei înșiși vorbesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum, de la idoli, v-ați întors la Dumnezeu, pentru a-I sluji Dumnezeului celui Viu și Adevărat

10și pentru a-L aștepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L-a înviat din morți, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.

Copyright information for NTLR