1 Thessalonians 3

1De aceea, fiindcă n-am mai putut răbda, am hotărât să rămânem singuri în Atena

2și l-am trimis pe Timotei, fratele nostru și conlucrător cu noi pentru Dumnezeu, în răspândirea Evangheliei lui Cristos, ca să vă întărească și să vă încurajeze în credința voastră,

3pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri. Căci știți că la aceasta suntem destinați.

4Când eram la voi v-am spus dinainte că urmează să fim asupriți, așa cum s-a și întâmplat, după cum bine știți.

5De aceea, când n-am mai putut răbda, l-am trimis ca să afle despre credința voastră, ca nu cumva ispititorul să vă fi ispitit, și osteneala noastră să fi fost în zadar.

6Însă Timotei a venit chiar acum de la voi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Ne-a spus că întotdeauna vă amintiți cu plăcere de noi și că doriți să ne vedeți, așa cum și noi dorim să vă vedem.

7De aceea, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost încurajați, fraților, cu privire la voi, datorită credinței voastre.

8Acum trăim într-adevăr, fiindcă voi rămâneți fermi în Domnul.

9Cum putem să-I mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o simțim datorită vouă, înaintea Dumnezeului nostru?

10Zi și noapte ne rugăm cu ardoare să vă putem vedea din nou și să aducem ceea ce lipsește credinței voastre.

11Fie ca Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus să ne netezească calea spre voi!

12Domnul să facă să crească și să se reverse dragostea voastră unii față de alții și față de toți, așa cum facem și noi față de voi!

13El să vă întărească inimile în sfințenie, ca să fiți fără pată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus cu toți sfinții Lui!

Copyright information for NTLR