a+ 4:1 Lit. : umblați
b+ 4:5 Cu sensul de trup
c+ 4:13 În contextul biblic aceasta este o metaforă a morții; peste tot în capitol

1 Thessalonians 4

O viață plăcută lui Dumnezeu

1În cele din urmă, fraților, fiindcă ați primit învățătură de la noi despre cum trebuie să umblați și să-I fiți plăcuți lui Dumnezeu, așa cum, de altfel, și faceți a  , vă cerem și vă îndemnăm în Domnul Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta.

2Voi știți ce porunci v-am dat, prin autoritatea Domnului Isus.

3Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de desfrâu.

4Fiecare dintre voi trebuie să știe să-și țină vasul b  în sfințenie și cinste,

5nu în patimi, ca păgânii, care nu-L cunosc pe Dumnezeu.

6Nimeni să nu-l nedreptățească pe fratele său și nici să nu profite de el, pentru că Domnul îl va pedepsi pentru toate acestea, așa cum v-am spus și v-am avertizat.

7Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie;

8de aceea, cel ce respinge aceste porunci nu respinge un om, ci pe Dumnezeu, Cel Care vă dă Duhul Sfânt.

9Cu privire la dragostea frățească, nu aveți nevoie să vă scriem, pentru că voi înșivă ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții.

10Și, într-adevăr, îi iubiți pe toți frații din întreaga Macedonie. Însă vă încurajăm, fraților, să sporiți tot mai mult în privința aceasta.

11Dați-vă toată silința să trăiți liniștiți, să vă vedeți de-ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre, așa cum v-am poruncit,

12ca să trăiți așa cum se cuvine față de cei din afară și să nu depindeți de nimeni.

Venirea Domnului

13Nu vrem să nu știți, fraților, despre cei ce au adormit c  , ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde.

14Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.

15Vă spunem prin Cuvântul Domnului că noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit.

16Căci Domnul Însuși, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și, mai întâi, vor învia cei morți în Cristos,

17apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.

18De aceea, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.

Copyright information for NTLR