a+ 5:12 Sau: să-i recunoașteți
b+ 5:14 Sau: dezordonați, nedisciplinați
c+ 5:28 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

1 Thessalonians 5

Cât despre vremuri și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie,

pentru că voi înșivă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea.

Când vor spune: „Pace și siguranță!“, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor, ca durerile nașterii peste pântecele celei însărcinate și nu vor putea nicicum să scape.

Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, așa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț.

Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopții sau ai întunericului.

Așadar, să nu mai dormim, cum fac alții, ci să veghem și să fim treji,

pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce beau, beau noaptea.

Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne punem platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.

Căci Dumnezeu nu ne-a destinat pentru mânie, ci pentru a primi mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos,

10 Care a murit pentru noi, pentru ca, fie că suntem treji, fie că dormim, să trăim împreună cu El.

11 De aceea, încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții, așa cum, de fapt, și faceți.

Instrucțiuni finale

12 Vă cerem, fraților, să-i respectați a  pe cei ce se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc.

13 Prețuiți-i în dragoste, datorită lucrării lor! Trăiți în pace între voi!

14 Vă încurajăm, fraților, să-i mustrați pe cei leneși b , să-i încurajați pe cei descurajați, să-i ajutați pe cei slabi, să aveți răbdare cu toți!

15 Aveți grijă ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău, ci urmăriți întotdeauna să faceți binele, atât unul altuia, cât și tuturor.

16 Bucurați-vă întotdeauna!

17 Rugați-vă neîncetat!

18 Mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi!

19 Nu stingeți Duhul!

20 Nu disprețuiți profețiile,

21 ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun!

22 Feriți-vă de orice rău!

23 Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate și să vă păstreze întreaga ființă – duhul, sufletul și trupul vostru – fără pată la venirea Domnului nostru Isus Cristos.

24 Cel Care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.

25 Fraților, rugați-vă și pentru noi!

26 Salutați-i pe toți frații cu o sărutare sfântă!

27 Vă cer înaintea Domnului ca această scrisoare să le fie citită tuturor fraților.

28 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! (Amin) c .

Copyright information for NTLR