a+ 1:9 Sau: legea
b+ 1:11 Sau: Vestea Bună
c+ 1:11 Sau: fericitului
d+ 1:20 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vră j maș sau Acuzator

1 Timothy 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a lui Cristos Isus, nădejdea noastră,

2către Timotei, adevăratul meu copil în credință: har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Domnul nostru!

Atenționări împotriva învățătorilor falși ai Legii

3Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură

4și să nu se țină de mituri și de nesfârșite genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații, decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință.

5Scopul unei astfel de porunci este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie.

6Unii s-au rătăcit de aceste lucruri și s-au întors la flecăreli.

7Ei vor să fie învățători ai Legii, fără însă să înțeleagă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă.

8Știm că Legea este bună, dacă cineva o folosește corect.

9Știm, de asemenea, că Legea a  nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de Lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei neevlavioși și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești, pentru ucigașii de tată și pentru ucigașii de mamă, pentru ucigașii de oameni,

10pentru cei desfrânați, pentru homosexuali, pentru negustorii de sclavi, pentru mincinoși, pentru sperjuri și pentru orice altceva care este împotriva învățăturii sănătoase,

11potrivit cu Evanghelia b  slăvită a binecuvântatului c  Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie.

Harul Domnului arătat lui Pavel

12Îi sunt recunoscător lui Isus Cristos, Domnul nostru, Care m-a întărit, pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba Lui,

13măcar că înainte am fost un blasfemiator, un persecutor și un om violent. Dar mi s-a arătat milă, întrucât lucram ca un neștiutor, în necredință.

14Și harul Domnului nostru a fost turnat din abundență peste mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Cristos Isus.

15Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit: Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu.

16De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca în mine, cel dintâi, Cristos Isus să-Și poată arăta toată îndelunga Lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în El pentru viața veșnică.

17A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie onoarea și slava, în vecii vecilor! Amin.

18Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca, prin ele, să te lupți lupta cea bună,

19având credință și o conștiință bună, de care unii n-au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credința.

20Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan d  , ca să învețe să nu mai blasfemieze.

Copyright information for NTLR