a+ 2:8 Poziția obișnuită în rugăciune în acea vreme era cu mâinile ridicate spre cer; mâini sfinte este o metaforă aici
b+ 2:15 Un verset foarte dificil de tradus și de interpretat; în primul rând trebuie exclusă o interpretare strict literală, cum că femeia va fi mântuită numai dacă naște copii, deoarece aceasta ar veni în contradicție cu învățătura lui Isus și a apostolului Pavel, conform căreia mântuirea este prin har și prin credință; dintre cele mai plauzibile interpretări amintim: (1) Totuși ea va fi mântuită chiar și dacă naște copii, în ideea de a completa vs. 13-14 și înțelegând prepoziția ca introducând o concesivă (în sensul că, în ciuda neascultării Evei, neascultare care se perpetuează în oameni prin naștere, și femeia va fi mântuită); (2) Sau: Totuși ea va fi mântuită acceptându-și rolul de soție și mamă, înțelegând naștere de copii ca o sinecdocă care implică pe deplin rolul femeii; prin urmare, această acceptare ar fi evidența, nu condiția mântuirii

1 Timothy 2

Sfaturi cu privire la închinare

Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii,

pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea.

Acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului.

Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Cristos Isus,

Care S-a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare pentru toți – despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit.

Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol – spun adevărul, nu mint – și învățător al neamurilor în credință și adevăr.

Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte a , fără mânie și fără ceartă.

Femeile, de asemenea, vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cumpătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare, sau cu haine scumpe,

10 ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase.

11 O femeie să învețe în tăcere, cu toată supunerea.

12 Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere.

13 Căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva.

14 Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare.

15 Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de copii b , dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare.

Copyright information for NTLR