a+ 4:14 Sau: prezbiterilor

1 Timothy 4

Învățături pentru Timotei

Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor.

Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu.

Ei interzic căsătoria și se abțin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul.

Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulțumire,

pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

Dacă-i vei învăța pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o îndeaproape.

Ferește-te de basmele lumești și băbești! Disciplinează-te în ce privește evlavia!

Căci disciplinarea trupului este de puțin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieții de acum și a celei care va să vină.

Acest cuvânt este vrednic de încredere și pe deplin vrednic să fie primit.

10 Căci pentru aceasta trudim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioși.

11 Poruncește și învață aceste lucruri!

12 Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în comportament, în dragoste, în credință, în curăție.

13 Până când voi veni eu, dă atenție citirii, încurajării și învățăturii!

14 Să nu neglijezi darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție, după ce cei din sfatul bătrânilor a  și-au pus mâinile peste tine.

15 Practică aceste lucruri și dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toți!

16 Fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine și pe cei ce te ascultă!

Copyright information for NTLR