a+ 4:14 Sau: prezbiterilor

1 Timothy 4

Învățături pentru Timotei

1Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor.

2Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu.

3Ei interzic căsătoria și se abțin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul.

4Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulțumire,

5pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

6Dacă-i vei învăța pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o îndeaproape.

7Ferește-te de basmele lumești și băbești! Disciplinează-te în ce privește evlavia!

8Căci disciplinarea trupului este de puțin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieții de acum și a celei care va să vină.

9Acest cuvânt este vrednic de încredere și pe deplin vrednic să fie primit.

10Căci pentru aceasta trudim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioși.

11Poruncește și învață aceste lucruri!

12Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în comportament, în dragoste, în credință, în curăție.

13Până când voi veni eu, dă atenție citirii, încurajării și învățăturii!

14Să nu neglijezi darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție, după ce cei din sfatul bătrânilor a  și-au pus mâinile peste tine.

15Practică aceste lucruri și dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toți!

16Fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine și pe cei ce te ascultă!

Copyright information for NTLR