a+ 6:13 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperiala era una ce nu era pacificată și care necesita prezența trupelor; procurorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincție între provinciile romane) al Iudeii ( 26-36 d.Cr. ); vezi In. 18:33 -37; 19:10 -11 vizavi de buna mărturie a Domnului Isus
b+ 6:15 Sau: fericitul
c+ 6:20 Sau: flecă relile lumești și absurditățile așa numitei „ cunoașteri “; o referire probabilă la o formă timpurie de gnosticism, curent filozofico-religios care învăța în principal că omul poate fi mântuit numai prin „cunoaștere “, la care puteau ajunge doar cei inițiați
d+ 6:21 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

1 Timothy 6

1Toți cei ce sunt sub jugul sclaviei, să-și considere stăpânii vrednici de toată onoarea, pentru ca Numele lui Dumnezeu și învățătura noastră să nu fie batjocorite.

2Cei care au stăpâni credincioși să nu-i desconsidere sub motiv că sunt frați, ci să le slujească și mai mult, pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioși și preaiubiți. Învață-ipe alții și îndeamnă-i cu privire la aceste lucruri!

Iubirea de bani

3Dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și nu este de acord cu cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos și cu învățătura care duce la evlavie,

4este plin de mândrie și nu înțelege nimic, ci are boala controverselor și a certurilor de cuvinte, din care apar invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele

5și ciorovăielile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un mijloc de îmbogățire.

6Evlavia este, într-adevăr, un mare câștig, dacă este însoțită de mulțumire.

7Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea.

8Dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns.

9Cei care vor să se îmbogățească vor cădea în ispită, în capcană și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină și pierzare.

10Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii, care au tânjit după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri.

Îndemnuri pentru Timotei

11Însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri! Urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea!

12Luptă-te lupta cea bună a credinței! Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori!

13Îți poruncesc, înaintea lui Dumnezeu, Care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Cristos Isus, Care a depus o bună mărturie înaintea lui Ponțiu Pilat a,

14să păzești fără pată și fără reproș această poruncă până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos,

15pe care binecuvântatul b și singurul Suveran, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, o va descoperi la timpul potrivit,

16El, singurul Care are nemurirea, Care locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia și pe Care nici un om nu L-a văzut și nici nu-L poate vedea. A Lui să fie onoarea și puterea veșnică! Amin.

17Poruncește-le bogaților din veacul de acum să nu se îngâmfe, să nu-și pună nădejdea în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu, Care ne oferă din belșug toate lucrurile, ca să ne bucurăm.

18Spune-le să facă binele, să fie bogați în fapte bune, să fie generoși, gata să împartă cu alții,

19adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viață.

20Timotei, păzește ceea ce ți s-a încredințat! Evită flecărelile lumești și contradicțiile în legătură cu ceea ce, în mod fals, este numit „cunoaștere“ c,

21pe care unii au împărtășit-o și astfel au rătăcit de la credință. Harul să fie cu voi! (Amin) d.

Copyright information for NTLR