2 Chronicles 1

Prima vedenie a lui Solomon

1Solomon, fiul lui David, și-a întărit domnia, iar Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el, înălțându-l nespus de mult.

2Solomon a vorbit întregului Israel – conducătorilor peste mii și peste sute, judecătorilor, tuturor prinților lui Israel și căpeteniilor de familii –

3după care Solomon împreună cu întreaga adunare s-au dus pe înălțimea de la Ghivon. Acolo se afla Cortul Întâlnirii lui Dumnezeu, pe care Moise, robul Domnului, îl făcuse în pustie.

4Chivotul lui Dumnezeu fusese luat de David din Chiriat-Iearim și dus în locul pe care David i-l pregătise, căci el îi întinsese un cort la Ierusalim.

5Însă altarul de bronz pe care-l făcuse Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, se afla înaintea Tabernaculului Domnului. Solomon și adunarea L-au căutat pe Domnul înaintea acestui altar.

6Solomon s-a dus înaintea Domnului, acolo, la altarul de aramă, la Cortul Întâlnirii, și a adus pe el o mie de arderi de tot.

7În noaptea aceea, Dumnezeu i S-a arătat lui Solomon și i-a zis: – Cere-Mi orice vrei să-ți dau!

8– Tu ai arătat o mare îndurare față de tatăl meu, David, I-a răspuns Solomon lui Dumnezeu, și m-ai pus să domnesc în locul lui.

9Acum, Doamne Dumnezeule, întărește promisiunea pe care i-ai făcut-o tatălui meu, David, căci Tu m-ai pus să domnesc peste un popor numeros ca pulberea pământului.

10De aceea dă-mi înțelepciune și cunoștință ca să pot conduce poporul acesta, căci cine poate judeca acest popor al Tău atât de numeros?

11Dumnezeu i-a răspuns lui Solomon: – Pentru că aceasta a fost dorința inimii tale și nu ai cerut nici bogăție, nici belșug, nici faimă, nici moartea dușmanilor tăi și nici o viață lungă, ci ai cerut înțelepciune și cunoștință pentru a-Mi putea judeca poporul peste care te-am pus să domnești,

12înțelepciunea și cunoștința îți sunt date. Mai mult, îți voi da asemenea bogății, belșug și faimă, cum nu s-a mai văzut la nici unul din regii care au trăit înaintea ta și nici nu se va mai vedea la nimeni după tine.

13După aceea, Solomon a plecat de la înălțimea din Ghivon, unde se afla Cortul Întâlnirii, s-a întors la Ierusalim și a domnit peste Israel.

Administrarea imperiului de către Solomon

14Solomon a adunat care și cai; avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de cai pe care îi ținea în cetățile pentru care, precum și împreună cu el la Ierusalim.

15Regele a făcut ca argintul și aurul să fie la fel de obișnuite în Ierusalim precum pietrele, iar cedrii la fel de numeroși precum sicomorii de pe dealuri.

16Caii lui Solomon erau aduși din Egipt și din Kue; negustorii regelui îi cumpărau din Kue pe un preț stabilit.

17Ei cumpărau un car din Egipt cu șase sute de șecheli de argint, iar un cal cu o sută cincizeci de șecheli. De asemenea, ei vindeau cai și care tuturor regilor hitiților și regilor Aramului.

Copyright information for NTLR