2 Chronicles 10

Împrejurările divizării regatului lui Solomon

1Roboam s-a dus la Șehem, pentru că tot Israelul venise la Șehem să-l facă rege.

2Când Ieroboam, fiul lui Nebat, a auzit lucrul acesta, el se afla în Egipt, acolo unde fugise de regele Solomon. Ieroboam s-a întors din Egipt.

3Au trimis să-l cheme, iar Ieroboam și întregul Israel au venit și i-au vorbit lui Roboam astfel:

4– Tatăl tău a îngreunat jugul nostru. Acum, despovărează-ne de slujba aspră a tatălui tău și de jugul cel greu pe care l-a pus peste noi și-ți vom sluji!

5– Întoarceți-vă la mine peste trei zile, le-a răspuns el. Și poporul a plecat.

6Regele Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care i-au slujit tatălui său, Solomon, în timpul vieții acestuia, întrebându-i: – Ce mă sfătuiți să răspund acestui popor?

7– Dacă vei fi bun cu poporul acesta și îngăduitor, i-au răspuns ei, dacă le vei vorbi prin cuvinte plăcute, ei vor fi slujitorii tăi toată viața lor.

8Însă Roboam nu a luat în seamă sfatul pe care i l-au dat bătrânii, ci a cerut și sfatul tinerilor cu care a copilărit și care-i slujeau.

9El i-a întrebat: – Ce mă sfătuiți? Cum să răspund acestui popor care mi-a cerut să-l despovărez de jugul pe care tatăl meu l-a pus peste el?

10Tinerii, care copilăriseră împreună cu el, i-au răspuns: – Acestui popor, care ți-a zis că tatăl tău i-a îngreunat jugul și că tu trebuie să-l iei de peste el, să-i spui astfel: „Degetul meu cel mic este mai gros decât șoldurile tatălui meu!

11Tatăl meu a pus un jug greu peste voi, dar eu voi adăuga mai mult la jugul vostru. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace!“

12Ieroboam, însoțit de tot poporul, a venit la Roboam a treia zi, după cum le poruncise regele când le zisese: „Întoarceți-vă la mine peste trei zile!“

13Regele le-a răspuns aspru. Regele Roboam nu a luat în seamă sfatul dat de bătrâni

14și le-a vorbit potrivit sfatului dat de tineri: – Tatăl meu v-a îngreunat jugul, dar eu voi adăuga mai mult la el! Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace!

15Astfel regele nu a ascultat plângerea poporului, fiindcă această întorsătură a lucrurilor venea de la Dumnezeu, pentru ca Domnul să-Și împlinească cuvântul pe care îl rostise cu privire Ieroboam, fiul lui Nebat, prin Ahia din Șilo.

16Când toți israeliții au văzut că regele nu le-a ascultat plângerea, i-au răspuns astfel: – Ce parte avem noi în David? N-avem nici o moștenire în fiul lui Ișai. La corturile tale, Israel! Vezi-ți de casa ta, David!Și tot poporul Israel a plecat acasă.

17Roboam însă a continuat să domnească peste israeliții care locuiau în cetățile lui Iuda.

18Regele Roboam l-a trimis la ei pe Adoniram, cel care era mai mare peste oamenii de corvoadă, dar israeliții l-au omorât împroșcându-l cu pietre. Atunci regele Roboam s-a grăbit să se suie în car ca să fugă la Ierusalim.

19Așa s-a răzvrătit Israel împotriva Casei lui David și așa a și rămas până astăzi.

Copyright information for NTLR