2 Chronicles 11

1Când Roboam a ajuns la Ierusalim, a adunat Casa lui Iuda și a lui Beniamin – o sută optzeci de mii de bărbați aleși și gata de luptă – ca să lupte împotriva lui Israel și să aducă din nou regatul sub stăpânirea lui Roboam.

2Dar Cuvântul Domnului a venit la Șemaia, omul lui Dumnezeu, zicându-i astfel:

3„Spune-i lui Roboam, fiul lui Solomon, regele lui Iuda, precum și tuturor israeliților din Iuda și din Beniamin că

4așa vorbește Domnul : «Nu vă ridicați la luptă împotriva fraților voștri! Întoarceți-vă fiecare acasă, căci de la Mine a venit lucrul acesta!»“ Ei au ascultat cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam.

Domnia lui Roboam peste Iuda

5Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăți de apărare în Iuda:

6Betleem, Etam, Tekoa,

7Bet-Țur, Soco, Adulam,

8Gat, Mareșa, Zif,

9Adorayim, Lachiș, Azeka,

10Țora, Aialon și Hebron. Aceste cetăți se aflau pe teritoriul lui Iuda și al lui Beniamin și erau fortificate.

11El a întărit aceste fortărețe, a numit peste ele conducători și a pus în ele magazii cu alimente, ulei de măsline și vin.

12În fiecare din aceste cetăți a pus scuturi și sulițe și le-a întărit foarte mult. Iuda și Beniamin erau de partea lui.

13Preoții și leviții, care se așezaseră în tot Israelul, s-au înfățișat înaintea lui, venind din toate regiunile.

14Leviții își părăsiseră pășunile și proprietățile și veniseră în Iuda, la Ierusalim, căci Ieroboam și fiii lui îi împiedicaseră să-și mai împlinească slujba de preoți ai Domnului.

15Ieroboam își pusese propriii lui preoți pentru înălțimile, pentru țapii și pentru vițeii pe care-i făcuse.

16Toți aceia din semințiile lui Israel care aveau pe inimă să-L caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, i-au urmat pe leviți la Ierusalim, ca să aducă jertfe Domnului , Dumnezeul strămoșilor lor.

17Astfel, ei au întărit regatul lui Iuda și, vreme de trei ani, l-au susținut pe Roboam, fiul lui Solomon, pentru că vreme de trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon.

18Roboam a luat-o de soție pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David, și a lui Abihail, fiica lui Eliab, fiul lui Ișai.

19Ea i-a născut următorii fii: Ieuș, Șemaria și Zaham.

20Apoi el s-a căsătorit cu Maaca, nepoata lui Absalom, care i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit.

21Roboam a iubit-o pe Maaca, nepoata lui Absalom, mai mult decât pe toate soțiile și țiitoarele sale (el a avut optsprezece soții și șaizeci de țiitoare și i s-au născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fiice).

22Roboam l-a numit căpetenie pe Abia, fiul Maacăi, ca astfel să fie conducătorul fraților săi, căci dorea să-l facă rege.

23El a avut pricepere și a împrăștiat pe unii din fiii lui prin toate regiunile lui Iuda și Beniamin, prin toate cetățile fortificate ale acestora, unde le-a dat hrană din belșug și le-a căutat o mulțime de soții.

Copyright information for NTLR