2 Chronicles 13

Domnia lui Abia peste Iuda

1În al optsprezecelea an de domnie a regelui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia.

2El a domnit la Ierusalim timp de trei ani. Mama lui se numea Maaca și era fiica lui Uriel din Ghiva. Între Abia și Ieroboam a fost război.

3Abia a început lupta, având o oștire de războinici viteji, alcătuită din patru sute de mii de bărbați aleși, iar Ieroboam a așezat în poziție de luptă împotriva acestuia opt sute de mii de bărbați aleși, războinici viteji.

4Abia s-a urcat pe culmea muntelui Țemarayim, care este în regiunea muntoasă a lui Efraim, și a zis: „Ieroboam și întregul Israel, ascultați-mă!

5Nu știți voi oare că Domnul, Dumnezeul lui Israel, i-a dat pe vecie lui David și urmașilor lui dreptul de domnie peste Israel printr-un legământ de sare?

6Însă acum, Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul fiului lui David, Solomon, s-a ridicat răzvrătindu-se împotriva stăpânului său!

7Niște oameni de nimic, niște nelegiuiți, i s-au alăturat și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon, iar Roboam, fiind tânăr și timid, nu le-a putut sta împotrivă.

8Voi credeți că vă puteți împotrivi regatului Domnului, care se află în mâna urmașilor lui David, doar pentru că sunteți o mare mulțime și aveți împreună cu voi vițelul de aur pe care Ieroboam vi l-a făcut ca dumnezeu?

9Oare nu voi i-ați izgonit pe preoții Domnului , pe urmașii lui Aaron și pe leviți și v-ați făcut apoi preoți după cum fac popoarele celorlalte țări, astfel că oricine venea cu câte un vițel și cu șapte berbeci ca să fie învestit în slujire, devenea preot al celui ce nu este Dumnezeu?

10Cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu L-am părăsit: preoții care slujesc Domnului sunt urmașii lui Aaron, iar leviții se află la slujbele lor.

11Noi aducem Domnului arderi de tot și tămâie mirositoare în fiecare dimineață și în fiecare seară, punem pâinea prezentării pe masa cea curată și aprindem seară de seară sfeșnicul de aur cu candelele lui. Noi păzim porunca Domnului , Dumnezeul nostru! Voi însă L-ați părăsit.

12Iată că în fruntea noastră este Dumnezeu Însuși, precum și preoții Lui cu trâmbițele răsunătoare, ca să sune împotriva voastră. Israeliți, nu vă războiți cu Domnul, Dumnezeul strămoșilor voștri, căci nu veți birui!“

13Atunci Ieroboam i-a chemat în luptă pe cei puși la pândă, ca să atace prin spate, astfel că trupele lui se aflau în fața lui Iuda, iar cei puși la pândă – în spate.

14Când Iuda s-a întors, a văzut că are de luptat și în față și în spate. Atunci au strigat după ajutor la Domnul, iar preoții au sunat din trâmbițe.

15Bărbații lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al bărbaților lui Iuda, Dumnezeu l-a zdrobit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda.

16Israeliții au fugit dinaintea lui Iuda și astfel Dumnezeu i-a dat pe israeliți în mâinile lui Iuda.

17Abia și oamenii săi i-au ucis pe aceștia într-un mare măcel. Au căzut uciși atunci din Israel cinci sute de mii de bărbați aleși.

18Israeliții au fost umiliți în acea vreme, iar bărbații lui Iuda au fost mai tari, pentru că s-au încrezut în Domnul, Dumnezeul strămoșilor lor.

19Abia l-a urmărit pe Ieroboam și i-a luat câteva cetăți: Betelul cu satele dimprejurul lui, Ieșana cu satele dimprejurul ei și Efronul cu satele dimprejurul lui.

20Ieroboam nu și-a mai redobândit puterea în vremea lui Abia și a murit lovit de Domnul.

21Dar Abia a crescut în putere. El și-a luat paisprezece soții, care i-au născut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fiice.

22Celelalte fapte ale lui Abia, purtarea lui și ceea ce a spus el sunt scrise în „Relatarea profetului Ido“.

Copyright information for NTLR