2 Chronicles 14

1Abia s-a culcat alături de părinții săi și l-au înmormântat în Cetatea lui David, iar în locul lui a domnit fiul său Asa.

Domnia lui Asa peste Iuda

Pe vremea lui Asa, în țară a fost pace timp de zece ani.

2Asa a făcut ce este bine și drept înaintea Domnului, Dumnezeul lui.

3El a îndepărtat altarele străine și înălțimile, a zdrobit stâlpii sacri și a tăiat așerele.

4El i-a poruncit lui Iuda să-L caute pe Domnul, Dumnezeul strămoșilor săi, și să împlinească Legea și poruncile.

5A îndepărtat înălțimile și altarele pentru tămâiere din toate cetățile lui Iuda. Și regatul a avut parte de pace sub conducerea lui.

6El a putut zidi cetăți fortificate în Iuda, căci în țară era pace. Nimeni nu a pornit război împotriva lui în anii aceia, căci Domnul îi dăduse odihnă.

7El a zis lui Iuda: „Să zidim cetățile acestea și să le împrejmuim cu ziduri, turnuri și porți cu zăvoare! Țara este încă a noastră, pentru că L-am căutat pe Domnul, Dumnezeul nostru. Noi L-am căutat și astfel El ne-a dat pace de jur împrejur.“ Prin urmare, ei au zidit și au prosperat.

8Asa avea o oștire alcătuită din trei sute de mii de bărbați din Iuda, care purtau scut și suliță și două sute optzeci de mii de bărbați din Beniamin, care purtau scutul și trăgeau cu arcul; toți aceștia erau războinici viteji.

9Zerah, cușitul, a ieșit la război împotriva lor cu o oștire alcătuită dintr-un milion de luptători și trei sute de care. El a ajuns până la Mareșa.

10Asa i-a ieșit împotrivă și s-au așezat în poziție de luptă în valea Țefata, lângă Mareșa.

11Asa L-a chemat pe Domnul, Dumnezeul său, și I-a zis: „ Doamne , nu este nimeni ca Tine, Care să-l ajute pe cel lipsit de putere răzbească împotriva celui puternic. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, căci ne încredem în Tine și în Numele Tău am venit aici, împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru! Nu lăsa un om să iasă biruitor împotriva Ta!“

12Domnul i-a lovit pe cușiți înaintea lui Asa și a lui Iuda, iar cușiții au luat-o la fugă.

13Asa și poporul care era împreună cu el i-au urmărit până la Gherar și mulți dintre cușiți au căzut rămânând fără viață, căci au fost zdrobiți dinaintea Domnului și a oștirii Sale. Ei au luat o mare pradă de război.

14Totodată ei au distrus toate cetățile din preajma Gherarului, căci groaza Domnului intrase în ele. Ei au prădat toate aceste cetăți, căci găsiseră multă pradă în ele.

15De asemenea, au distrus adăposturile turmelor și au pus mâna pe o mulțime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.

Copyright information for NTLR