2 Chronicles 15

Reforma lui Asa

1Azaria, fiul lui Oded, peste care era Duhul lui Dumnezeu,

2a ieșit în întâmpinarea lui Asa și i-a zis: „Asa, tot Iuda și Beniamin, ascultați-mă! Domnul este cu voi atunci când și voi sunteți cu El. Dacă-L veți căuta, El Se va lăsa găsit de voi, dar dacă-L părăsiți și El vă va părăsi.

3Multe zile Israel a fost fără Dumnezeul adevărat, fără preot care să-l învețe și fără Lege.

4Atunci, în strâmtorarea lor, s-au întors la Domnul, Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și El S-a lăsat găsit.

5În vremurile acelea, nu era pace nici la plecare nici la sosire, căci erau tulburări printre toți locuitorii țărilor.

6Un neam era zdrobit de un alt neam și o cetate de o altă cetate, căci Dumnezeu îi tulbura cu tot felul de necazuri.

7Voi însă fiți tari și nu vă odihniți mâinile, căci există o răsplată pentru munca voastră.“

8Când a auzit aceste cuvinte și această profeție a lui Azaria, fiul profetului Oded, Asa s-a îmbărbătat și a îndepărtat urâciunile din toată țara lui Iuda, a lui Beniamin și din cetățile pe care le cuceriseră în regiunea muntoasă a lui Efraim. El a înnoit altarul Domnului care se afla înaintea porticului de la Casa Domnului.

9I-a adunat pe toți cei din Iuda și din Beniamin, precum și pe străinii care erau printre ei, veniți din Efraim, din Manase și din Simeon, căci mulți din Israel i se alăturaseră când au văzut că Domnul, Dumnezeul lui, este cu el.

10S-au strâns cu toții la Ierusalim, în luna a treia a celui de-al cincisprezecelea an al domniei lui Asa.

11În ziua aceea au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră – șapte sute de boi și șapte mii de oi.

12Ei au încheiat un legământ potrivit căruia Îl vor căuta pe Domnul, Dumnezeul strămoșilor lor, din toată inima și din tot sufletul lor.

13Oricine nu-L căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, trebuia să fie omorât, fie că era mic sau mare, bărbat sau femeie.

14Au făcut un jurământ Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiță și de corn.

15Toți cei din Iuda s-au bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor. Ei L-au căutat pe Domnul cu toată pasiunea, iar El S-a lăsat găsit de ei. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur.

16De asemenea, regele Asa n-a mai lăsat-o nici chiar pe bunica sa, Maaca, să fie regină, pentru că aceasta făcuse un idol hidos al Așerei. Asa i-a tăiat idolul hidos, l-a sfărâmat și l-a ars lângă uedul Chidron.

17Dar înălțimile nu au fost îndepărtate din Israel, deși inima lui Asa a fost devotată Domnului în tot timpul vieții lui.

18El a adus în Casa lui Dumnezeu lucrurile pe care el și tatăl său le închinaseră Domnului : argintul, aurul și vasele.

19Și nu a mai avut loc nici un război până în al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.

Copyright information for NTLR