2 Chronicles 16

1În al treizeci și șaselea an al domniei lui Asa, Bașa, regele lui Israel, a înaintat împotriva lui Iuda. El a început să fortifice Rama, ca să nu dea voie nimănui să iasă sau să intre în teritoriul lui Asa, regele lui Iuda.

2Asa a luat argintul și aurul din vistieriile Casei Domnului și din vistieriile palatului regelui și le-a trimis lui Ben-Hadad, regele Aramului, care locuia în Damasc, zicându-i astfel:

3„Să fie un legământ între mine și tine, așa cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur! Du-te deci și rupe legământul tău cu Bașa, regele lui Israel, ca el să se retragă dinaintea mea.“

4Ben-Hadad a ascultat de regele Asa și i-a trimis pe conducătorii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel. Ei au cucerit cetățile Iyon, Dan, Abel-Maim, precum și toate cetățile cu provizii din Neftali.

5Când Bașa a auzit acest lucru, a încetat să mai fortifice Rama și a oprit lucrarea.

6Atunci regele Asa i-a pus pe toți cei din Iuda să ia pietrele și lemnele folosite de Bașa la fortificarea Ramei. El le-a folosit la fortificarea Ghevei și a Mițpei.

7În vremea aceea, văzătorul Hanani a venit la Asa, regele lui Iuda, și i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit pe regele Aramului și nu te-ai sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea regelui Aramului din mâna ta!

8Nu aveau cușiții și libienii o oștire numeroasă, cu care și cu foarte mulți călăreți? Și totuși, pentru că te-ai încrezut în Domnul, El i-a dat în mâna ta.

9Căci ochii Domnul ui străbat întreg pământul ca să-i întărească pe cei a căror inimă este devotată Lui. Ai lucrat ca un nebun în această privință și de aceea, de acum încolo, vei avea parte de războaie!“

10Asa s-a mâniat pe văzător și l-a aruncat în temniță, căci era foarte furios pe acesta. În același timp, Asa îi chinuia și pe unii din popor.

11Faptele lui Asa, de la început până la sfârșit, sunt scrise în „Cartea regilor lui Iuda și ai lui Israel“.

12În al treizeci și nouălea an al domniei sale, regele Asa a avut o boală de picioare, iar suferința i-a fost foarte mare. Dar chiar și în boala sa, el nu L-a întrebat pe Domnul , ci pe doctori.

13Asa s-a culcat alături de părinții săi, murind în al patruzeci și unulea an al domniei sale.

14L-au înmormântat în mormântul pe care și l-a săpat în Cetatea lui David. L-au așezat pe un pat umplut cu mirodenii și cu felurite miresme preparate din uleiuri și au făcut, în cinstea lui, un foc foarte mare.

Copyright information for NTLR