2 Chronicles 17

Domnia lui Iehoșafat peste Iuda

1În locul lui Asa a domnit fiul său Iehoșafat. El s-a întărit împotriva lui Israel.

2A pus trupe în toate cetățile fortificate ale lui Iuda și a plasat garnizoane atât în Iuda, cât și în cetățile lui Efraim, care fuseseră cucerite de tatăl său, Asa.

3Domnul a fost cu Iehoșafat, căci el a umblat în cele dintâi căi ale strămoșului său David și nu a căutat pe baali ,

4ci L-a căutat pe Dumnezeul strămoșului său și a urmat poruncile Lui, fără săvârșească faptele lui Israel.

5Domnul a întărit regatul sub conducerea lui. Toți cei din Iuda îi aduceau daruri lui Iehoșafat și el a avut parte de multă bogăție și slavă.

6Inima lui a fost plină de râvnă pentru căile Domnului, îndepărtând din Iuda chiar și înălțimile și așerele.

7În al treilea an al domniei sale, Iehoșafat i-a trimis în cetățile lui Iuda pe Ben-Hail, pe Obadia, pe Zaharia, pe Netanel și pe Micaia, căpeteniile sale, ca să învețe poporul.

8Împreună cu ei erau următorii leviți: Șemaia, Netania, Zebadia, Asael, Șemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tob-Adonia, precum și preoții Elișama și Iehoram.

9Ei au învățat pe cei din Iuda din Cartea Legii Domnului, pe care o aveau cu ei. Au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat poporul.

10Groaza Domnului a venit peste toate regatele țărilor din jurul lui Iuda, astfel că ele nu s-au războit cu Iehoșafat.

11Niște filisteni i-au adus lui Iehoșafat daruri și un tribut în argint, iar niște arabi i-au adus turme: șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de țapi.

12Iehoșafat a ajuns pe culmea cea mai înaltă a măririi. El a zidit în Iuda fortărețe și cetăți pentru provizii.

13Avea multe proprietăți în cetățile lui Iuda. La Ierusalim avea ostași, luptători viteji.

14Iată numărul lor, potrivit familiilor lor: din Iuda, căpetenii peste mii erau următorii: căpetenia Adna, însoțit de trei sute de mii de războinici viteji;

15alături de el era căpetenia Iohanan, însoțit de două sute optzeci de mii de oameni,

16și Amasia, fiul lui Zicri, un voluntar în slujba Domnului , însoțit de două sute de mii de războinici viteji;

17din Beniamin erau următorii: Eliada, un războinic viteaz, însoțit de două sute de mii de oameni înarmați cu arcuri și scuturi;

18alături de el era Iehozabad, însoțit de o sută optzeci de mii de oameni înarmați pentru război.

19Aceștia erau cei aflați în slujba regelui, în afară de cei puși de rege în cetățile fortificate de pe tot cuprinsul lui Iuda.

Copyright information for NTLR