2 Chronicles 19

1În timp ce Iehoșafat, regele lui Iuda, se întorcea cu bine acasă, la Ierusalim,

2i-a ieșit înainte Iehu, fiul văzătorului Hanani. Acesta i-a zis regelui Iehoșafat: „Tu ajuți pe cel nelegiuit și iubești pe cel ce Îl urăște pe Domnul? Din această cauză mânia Domnului este împotriva ta!

3Totuși au fost găsite și lucruri bune în tine, căci ai distrus așerele din țară și te-ai hotărât în inima ta să-L cauți pe Dumnezeu.“

Reformele legislative ale lui Iehoșafat

4Iehoșafat a continuat să locuiască la Ierusalim. Apoi a mai ieșit o dată în mijlocul poporului, străbătând țara de la Beer-Șeba până la regiunea muntoasă a lui Efraim și i-a adus înapoi pe cei din popor la Domnul, Dumnezeul strămoșilor lor.

5Iehoșafat a rânduit judecători în țară, în toate cetățile fortificate ale lui Iuda, în fiecare cetate.

6El le-a zis judecătorilor: „Aveți grijă ce faceți, căci nu judecați pentru un om, ci pentru Domnul , Care este cu voi când rostiți sentința!

7Și acum, groaza Domnului să fie peste voi! Vegheați și împliniți-vă bineslujba, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu există nedreptate, părtinire sau mită!“

8De asemenea, Iehoșafat a rânduit și la Ierusalim pe unii dintre leviți, dintre preoți și dintre căpeteniile de familii din Israel ca să se ocupe de judecata Domnului și de neînțelegeri; aceștia s-au stabilit la Ierusalim.

9El le-a poruncit următoarele: „Să lucrați în frică de Domnul , cu credincioșie și din toată inima!

10În orice neînțelegere care ajunge la voi de la frații voștri, care locuiesc în cetățile lor, neînțelegere cu privire la un omor sau cu privire la o lege, o poruncă, o reglementare sau o hotărâre, voi va trebui să-i învățați, ca astfel să nu se facă vinovați față de Domnul și mânia Lui să nu izbucnească peste voi și peste cei din poporul vostru. Faceți așa și nu veți fi vinovați!

11Iată, preotul Amaria este căpetenia voastră pentru toate treburile Domnului , iar Zebadia, fiul lui Ismael, este liderul Casei lui Iuda pentru toate treburile regelui; totodată leviții vor sluji înaintea voastră ca dregători. Întăriți-vă și lucrați, iar Domnul să fie cu cel ce face binele!“

Copyright information for NTLR