2 Chronicles 24

Domnia lui Ioaș peste Iuda

Ioaș era în vârstă de șapte ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de patruzeci de ani. Mama lui se numea Țibia și era din Beer-Șeba.

Ioaș a făcut ce este drept înaintea Domnului , în tot timpul vieții preotului Iehoiada.

Iehoiada i-a ales două soții și astfel lui Ioaș i s-au născut fii și fiice.

După aceea, Ioaș s-a hotărât în inima lui să restaureze Casa Domnului.

A convocat preoții și leviții și le-a zis: „Mergeți în cetățile lui Iuda și strângeți de la toți israeliții darea anuală pentru restaurarea Casei Dumnezeului vostru. Împliniți-vă degrabă însărcinarea!“ Dar leviții nu s-au grăbit.

Regele l-a chemat pe Iehoiada, preotul conducător, și i-a zis: „De ce nu ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim contribuția rânduită de Moise, robul Domnului , și de adunarea lui Israel pentru Cortul Mărturiei?

Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii ei au despuiat Casa lui Dumnezeu și au dedicat baalilor toate lucrurile sfinte ale Casei Domnului. “

La porunca regelui, au făcut un cufăr și l-au pus afară, la poarta Casei Domnului.

Apoi au dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca oamenii să aducă Domnului contribuția rânduită de Moise, robul lui Dumnezeu, asupra lui Israel în pustie.

10 Toate căpeteniile și întregul popor și-au adus contribuția cu bucurie, până când cufărul s-a umplut.

11 Ori de câte ori cufărul era dus de către leviți la dregătorii regelui, atunci când vedeau că era prea mult argint în el, venea scribul regelui împreună cu slujbașul preotului conducător și goleau cufărul. Apoileviții îl luau și îl duceau înapoi la locul lui. Așa făceau în fiecare zi și astfel au strâns mult argint.

12 Apoi regele și Iehoiada dădeau argintul celor ce se ocupau cu lucrarea de la Casa Domnului , iar aceștia angajau zidari și tâmplari care să restaureze Casa Domnului, precum și lucrători în fier și în aramă care să repare Casa Domnului.

13 Lucrătorii s-au apucat de treabă și astfel, prin lucrarea mâinilor lor, restaurarea a înaintat până când au adus Casa lui Dumnezeu în bună stare și au consolidat-o.

14 Când au terminat, au adus înaintea regelui și a lui Iehoiada argintul rămas. Din el au făcut unelte pentru Casa Domnului , unelte pentru slujbă și pentru arderile de tot, cupe, precum și vase de aur și de argint. Cât timp a trăit Iehoiada s-au adus continuu arderi de tot la Casa Domnului.

15 Iehoiada a murit fiind bătrân și sătul de zile. La moartea sa, avea o sută treizeci de ani.

16 L-au înmormântat în Cetatea lui David, la un loc cu regii, căci făcuse numai bine în Israel, atât cu privire la Dumnezeu, cât și cu privire la Casa Lui.

Apostazia lui Ioaș

17 După moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și și-au arătat supunerea față de rege. Atunci regele a ascultat de ei.

18 Au părăsit Casa Domnului , Dumnezeul strămoșilor lor, au slujit așerelor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului din cauza acestei vinovății a lor.

19 Domnul le-a trimis profeți ca să-i întoarcă la El, să mărturisească împotriva lor, dar poporul nu a vrut să asculte.

20 Atunci Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El a stat înaintea poporului și le-a vorbit astfel: „Așa vorbește Dumnezeu: «De ce ați încălcat poruncile Domnului? Nu veți propăși! Fiindcă L-ați părăsit pe Domnul, și El vă va părăsi!»“

21 Ei însă au uneltit împotriva lui și, la porunca regelui, l-au ucis cu pietre în curtea Casei Domnului.

22 Regele Ioaș nu și-a amintit de tot binele pe care i l-a făcut Iehoiada, tatăl acestuia, și i-a ucis fiul. În timp ce murea, Zaharia a zis: „ Domnul să vadă și să judece!“

23 Un an mai târziu, oastea Aramului a înaintat împotriva lui Ioaș. Ei au venit în Iuda și la Ierusalim și au nimicit din popor toate căpeteniile poporului, iar prada au trimis-o în întregime regelui din Damasc.

24 Chiar dacă oastea arameilor a venit cu un mic număr de oameni, Domnul a dat în mâinile lor oștirea mult mai numeroasă a celor din Iuda, căci aceștia Îl părăsiseră pe Domnul, Dumnezeul strămoșilor lor. Și astfel ei au adus judecata asupra lui Ioaș.

25 Când arameii au plecat de la el, ei l-au lăsat în chinuri mari. Slujitorii săi au uneltit împotriva lui, din cauza sângelui fiului preotului Iehoiada și l-au ucis în patul lui. El a murit și a fost înmormântat în Cetatea lui David. El nu a fost înmormântat însă în mormântul regilor.

26 Cei care au uneltit împotriva lui au fost Zabad, fiul amonitei Șimat, și Iehozabad, fiul moabitei Șimrit.

27 Cele privitoare la fiii săi, la multele profeții despre el și la restaurarea Casei lui Dumnezeu sunt scrise în „Relatarea Cărții Regilor“. În locul lui a domnit fiul său Amația.

Copyright information for NTLR