2 Chronicles 28

Domnia lui Ahaz peste Iuda

1Ahaz era în vârstă de douăzeci de ani când a început să domnească și a domnit la Ierusalim timp de șaisprezece ani. El nu a făcut ce este drept înaintea Domnului , așa cum făcuse David, strămoșul său,

2ci a umblat în căile regilor lui Israel. El a făcut chipuri turnate pentru baali ,

3a adus tămâie în valea Ben-Hinom și i-a trecut chiar și pe fiii săi prin foc, potrivit obiceiurilor idolatre ale popoarelor pe care le izgonise Domnul dinaintea israeliților.

4De asemenea, el a adus jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde.

5Domnul , Dumnezeul său, l-a dat pe mâna regelui Aramului. Arameii l-au învins și i-au luat o mulțime de prizonieri pe care i-au adus la Damasc. Apoi Domnul l-a dat și pe mâna regelui lui Israel, din partea căruia a suferit o mare înfrângere.

6Pekah, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi, în Iuda, o sută douăzeci de mii de războinici, pentru că Îl părăsiseră pe Domnul , Dumnezeul strămoșilor lor.

7Zicri, un războinic efraimit, l-a ucis pe Maaseia, fiul regelui, pe Azrikam, conducătorul palatului, precum și pe Elkana, al doilea om după rege.

8Israeliții au luat de la frații lor două sute de mii de prizonieri: femei, fii și fiice. De asemenea, au mai luat de la ei multă pradă și au adus prada la Samaria.

9Acolo era un profet al Domnului , cu numele de Oded. El a ieșit înaintea oștirii care sosea în Samaria și a zis: „În mânia Sa față de cei din Iuda, Domnul , Dumnezeul strămoșilor voștri, i-a dat în mâinile voastre, dar voi i-ați ucis cu o furie care a ajuns până la ceruri.

10Iar acum vă gândiți ca oamenii luați din Iuda și din Ierusalim să vă slujească ca sclavi și sclave. Dar oare voi nu sunteți vinovați față de Domnul, Dumnezeul vostru?

11Acum, ascultați-mă și dați drumul prizonierilor aduși dintre frații voștri, căci mânia cea aprigă a Domnului este peste voi!“

12Totodată niște bărbați dintre căpeteniile lui Efraim, și anume Azaria, fiul lui Iehohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia, fiul lui Șalum și Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat împotriva celor ce veneau de la război.

13Ei le-au zis astfel: „Nu-i aduceți aici pe prizonierii aceștia, căci altfel Domnul ne va învinui! Vreți să adăugăm și mai mult la păcatele și greșelile noastre, când vina noastră este deja atât de mare, iar apriga Lui mânie este peste Israel?“

14Războinicii au lăsat prizonierii și prada înaintea căpeteniilor și a întregii adunări.

15Apoi, oamenii care au fost menționați pe nume s-au ridicat și i-au sprijinit pe prizonieri. Din prada luată, i-au îmbrăcat pe toți cei goi. I-au îmbrăcat, i-au încălțat, i-au hrănit, le-au dat să bea, i-au uns, i-au purtat pe măgari pe toți cei obosiți și i-au adus la Ierihon, Cetatea Palmierilor, la cei de-un neam cu ei. După aceea ei s-au întors în Samaria.

16În vremea aceea, regele Ahaz a trimis după ajutor la împărații Asiriei.

17Edomiții au venit iarăși, au învins pe Iuda și au luat prizonieri.

18Filistenii au năvălit în cetățile lui Iuda din zona deluroasă și din Neghev, au cucerit Bet-Șemeș, Aialon, Ghederot, Soho cu satele dimprejurul ei, Timna cu satele dimprejurul ei, precum și Ghimzo cu satele dimprejurul ei și s-au așezat în ele.

19Domnul a umilit Iuda din cauza lui Ahaz, regele lui Israel, pentru că acesta a lăsat fără frâu nelegiuirea în Iuda și a fost necredincios fără măsură față de Domnul.

20Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, a venit la el, dar mai mult i-a adus necaz decât să-l sprijine.

21Ahaz a despuiat de aur Casa Domnului , palatul său și casele conducătorilor săi și l-a dăruit împăratului Asiriei, însă acest lucru nu i-a fost de nici un folos.

22În vremea strâmtorării sale, a fost și mai necredincios față de Domnul. Acesta a fost regele Ahaz!

23A jertfit zeilor Damascului, cei care l-au înfrânt, deoarece el spusese: „Zeii regilor din Aram i-au ajutatpe aceștia, deci le voi jertfi și eu ca să mă ajute și pe mine!“ Însă tocmai aceștizei au fost cauza pierzării lui și a întregului Israel.

24Ahaz a strâns vasele din Casa lui Dumnezeu, a tăiat în bucăți vasele din Casa lui Dumnezeu, a închis porțile Casei lui Dumnezeu și a zidit altare în toate ungherele Ierusalimului.

25A zidit înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie zeilor și L-a provocat astfel la mânie pe Domnul, Dumnezeul strămoșilor lui.

26Celelalte fapte ale lui și toate căile lui, de la început până la sfârșit, sunt scrise în „Cartea regilor lui Iuda și ai lui Israel“.

27Ahaz s-a culcat alături de părinții lui și l-au înmormântat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormântul regilor lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ezechia.

Copyright information for NTLR