2 Chronicles 3

Zidirea Casei DOMNULUI

Solomon a început să zidească Casa Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, chiar pe locul pregătit de David, în aria iebusitului Ornan.

El a început să zidească în cea de-a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale.

Temelia pe care a zidit-o Solomon Casei lui Dumnezeu avea șaizeci de coți lungime și douăzeci de coți lățime, după măsura veche a cotului.

Porticul din fața odăii principale a Casei se întindea pe toată lățimea Casei, adică pe douăzeci de coți, și avea o înălțime de o sută douăzeci de coți. El l-a placat în interior cu aur curat.

A acoperit odaia principală cu lemn de chiparos, a poleit-o cu aur fin și a gravat pe ea palmieri și rețele de lanțuri.

De asemenea, a împodobit odaia cu pietre prețioase. Aurul folosit era aur de Parvayim.

A poleit cu aur grinzile și pragurile Casei, precum și zidurile și porțile lui și a încrustat heruvimi pe ziduri.

A făcut și Locul Preasfânt. Lungimea lui era de douăzeci de coți, cât lățimea Casei, iar lățimea lui era tot de douăzeci de coți. El l-a placat cu șase sute de talanți de aur fin.

Greutatea aurului folosit la confecționarea cuielor a fost de cincizeci de șecheli. A placat cu aur și odăile de sus.

10 În Locul Preasfânt a făcut doi heruvimi sculptați și i-a poleit cu aur.

11 Aripile heruvimilor aveau lungimea de douăzeci de coți. O aripă a unuia dintre heruvimi, de cinci coți lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă, tot de cinci coți lungime, atingea aripa celuilalt heruvim.

12 Tot așa, o aripă a celuilalt heruvim, de cinci coți lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă a sa, tot de cinci coți lungime, se unea cu aripa celui dintâi heruvim.

13 Așadar, aripile întinse ale acestor heruvimi aveau douăzeci de coți. Ei stăteau în picioare, cu fața spre odaia principală.

14 A făcut și draperia din fire de culoare albastră, purpurie și stacojie și din in subțire și a brodat-o cu heruvimi.

15 În fața Casei a făcut doi stâlpi a căror înălțime era de treizeci și cinci de coți, fiecare având în vârf un capitel de cinci coți.

16 A mai făcut niște rețele de lanțuri, asemenea celor din sanctuarul interior și le-a pus pe vârfurile stâlpilor. Apoi a făcut o sută de rodii și le-a fixat pe rețelele de lanțuri.

17 A ridicat stâlpii în fața Templului, pe unul în partea dreaptă și pe celălalt în partea stângă. Pe cel din dreapta l-a numit Iachin, iar pe cel din stânga – Boaz.

Copyright information for NTLR