2 Chronicles 3

Zidirea Casei DOMNULUI

1Solomon a început să zidească Casa Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, chiar pe locul pregătit de David, în aria iebusitului Ornan.

2El a început să zidească în cea de-a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale.

3Temelia pe care a zidit-o Solomon Casei lui Dumnezeu avea șaizeci de coți lungime și douăzeci de coți lățime, după măsura veche a cotului.

4Porticul din fața odăii principale a Casei se întindea pe toată lățimea Casei, adică pe douăzeci de coți, și avea o înălțime de o sută douăzeci de coți. El l-a placat în interior cu aur curat.

5A acoperit odaia principală cu lemn de chiparos, a poleit-o cu aur fin și a gravat pe ea palmieri și rețele de lanțuri.

6De asemenea, a împodobit odaia cu pietre prețioase. Aurul folosit era aur de Parvayim.

7A poleit cu aur grinzile și pragurile Casei, precum și zidurile și porțile lui și a încrustat heruvimi pe ziduri.

8A făcut și Locul Preasfânt. Lungimea lui era de douăzeci de coți, cât lățimea Casei, iar lățimea lui era tot de douăzeci de coți. El l-a placat cu șase sute de talanți de aur fin.

9Greutatea aurului folosit la confecționarea cuielor a fost de cincizeci de șecheli. A placat cu aur și odăile de sus.

10În Locul Preasfânt a făcut doi heruvimi sculptați și i-a poleit cu aur.

11Aripile heruvimilor aveau lungimea de douăzeci de coți. O aripă a unuia dintre heruvimi, de cinci coți lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă, tot de cinci coți lungime, atingea aripa celuilalt heruvim.

12Tot așa, o aripă a celuilalt heruvim, de cinci coți lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă a sa, tot de cinci coți lungime, se unea cu aripa celui dintâi heruvim.

13Așadar, aripile întinse ale acestor heruvimi aveau douăzeci de coți. Ei stăteau în picioare, cu fața spre odaia principală.

14A făcut și draperia din fire de culoare albastră, purpurie și stacojie și din in subțire și a brodat-o cu heruvimi.

15În fața Casei a făcut doi stâlpi a căror înălțime era de treizeci și cinci de coți, fiecare având în vârf un capitel de cinci coți.

16A mai făcut niște rețele de lanțuri, asemenea celor din sanctuarul interior și le-a pus pe vârfurile stâlpilor. Apoi a făcut o sută de rodii și le-a fixat pe rețelele de lanțuri.

17A ridicat stâlpii în fața Templului, pe unul în partea dreaptă și pe celălalt în partea stângă. Pe cel din dreapta l-a numit Iachin, iar pe cel din stânga – Boaz.

Copyright information for NTLR