2 Chronicles 31

Reorganizarea slujirii preoților și leviților

Când toate acestea s-au încheiat, toți israeliții prezenți au plecat spre cetățile lui Iuda. Ei au zdrobit stâlpii sacri și au retezat așerele , au dărâmat înălțimile și altarele din tot Iuda, Beniamin, Efraim și Manase și nu s-au lăsat până nu le-au distrus pe toate. Apoi toți israeliții s-au întors în cetățile lor, fiecare la proprietatea lui.

Ezechia a așezat din nou pe șiruri cetele preoților și ale leviților, fiecare om cu slujba sa de preot sau de levit: pentru arderea de tot, pentru jertfele de pace, pentru slujbă sau pentru mulțumire și laudă la porțile taberei Domnului.

Regele a dăruit o parte din averile sale pentru arderile de tot, adică pentru arderile de tot de dimineață și de seară, pentru arderile de tot de Sabat, de lună nouă și de sărbători, așa cum este scris în Legea Domnului.

El a poruncit poporului care locuia în Ierusalim să dea o parte din bunurile lor preoților și leviților, ca astfel ei să se poată dedica Legii Domnului.

Când s-a răspândit vestea aceasta, israeliții și-au înmulțit darurile din primele roade – din grâne, din must, din ulei, din miere și din toate roadele câmpului. Au adus zeciuială din belșug din tot ce aveau.

Atât israeliții, cât și cei din Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au dat și ei zeciuială din boi și din oi, precum și zeciuială din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului, Dumnezeul lor; le-au adus și le-au pus grămezi.

Au început să facă grămezi în luna a treia și au terminat în luna a șaptea.

Când Ezechia și căpeteniile au sosit și au văzut grămezile, au binecuvântat pe Domnul și pe poporul Său, Israel.

Ezechia i-a întrebat pe preoți și pe leviți cu privire la grămezile strânse.

10 Azaria, preotul conducător, din familia lui Țadok, i-a zis: „De când a început să vină la Casa Domnului contribuția, am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas încă mult, pentru că Domnul Și-a binecuvântat poporul, astfel încât a mai rămas din plin.“

11 Ezechia le-a poruncit să pregătească niște odăi în Casa Domnului, iar ei le-au pregătit.

12 Au adus acolo cu credincioșie contribuția, zeciuiala și lucrurile sfinte. Conducătorul responsabil peste acestea era levitul Conania, iar fratele lui, Șimei, era al doilea după el.

13 Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau supraveghetori sub conducerea lui Conania și a lui Șimei, fratele său, numiți de către regele Ezechia și de către Azaria, cel ce era responsabil de Casa lui Dumnezeu.

14 Levitul Core, fiul lui Imna, portarul de la răsărit, era responsabil de darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu, de împărțirea contribuției aduse Domnului, precum și de lucrurile preasfinte.

15 În cetățile preoților, sub conducerea lui Core erau Eden, Miniamin, Iosua, Șemaia, Amaria și Șecania. Aceștia împărțeau cu credincioșiepartea cuvenită rudelor lor, potrivit cetelor lor, fie mari, fie mici,

16 precum și celor înscriși în genealogii – băieții de la vârsta de trei ani în sus – tuturor celor ce veneau zilnic la Casa Domnului pentru slujbele de care erau responsabili, potrivit cetelor lor,

17 preoților înscriși în genealogii, potrivit familiilor lor și leviților de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după responsabilitățile lor, potrivit cetelor lor

18 – adică întregii adunări a celor înscriși în genealogii cu toți copilașii lor, cu soțiile lor, cu fiii și fiicele lor. Căci ei fuseseră credincioși în a se păstra sfinți.

19 Pentru urmașii lui Aaron, preoții, care locuiau în ținuturile cu pășuni din apropierea fiecărei cetăți preoțești, au fost numiți oameni care să dea partea cuvenită tuturor băieților aflați sub îndrumarea preoților și tuturor acelora dintre leviții înscriși în genealogii.

20 Așa a făcut Ezechia în tot ținutul lui Iuda; el a făcut ce este bine, drept și adevărat înaintea Domnului, Dumnezeul său.

21 Toată lucrarea pe care a început-o cu privire la slujirea de la Casa lui Dumnezeu și cu privire la Lege sau la porunci, ca să-L caute pe Dumnezeul său, a înfăptuit-o din toată inima, astfel că el a reușit.

Copyright information for NTLR