2 Chronicles 33

Domnia lui Manase peste Iuda

Manase era în vârstă de doisprezece ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de cincizeci și cinci de ani.

El a făcut ce este rău înaintea Domnului , luându-se după obiceiurile idolatre ale neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea israeliților.

A rezidit înălțimile pe care le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare baalilor , a făcut așere și s-a închinat întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit.

A zidit altare în Casa Domnului , despre care Domnul spusese: „În Ierusalim va fi Numele Meu pe vecie!“

El a zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale Casei Domnului.

El și-a trecut fiii prin foc în valea Ben-Hinom, s-a îndeletnicit cu descântatul, cu ghicitul și cu vrăjitoria și a apelat la cei ce cheamă duhurile morților și la descântători. El a făcut mult rău în ochii Domnului, mâniindu-L.

A luat chipul idolului pe care îl făcuse și l-a pus în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu îi spusese lui David și lui Solomon, fiul acestuia: „În Casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate cetățile semințiilor lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie.

Nu voi mai lăsa piciorul lui Israel să se îndepărteze din țara pe care le-am încredințat-o strămoșilor voștri, dacă vor avea grijă să împlinească tot ce le-am poruncit prin Moise, toată Legea, poruncile și hotărârile.“

Însă Manase i-a dus în rătăcire pe cei din Iuda și pe locuitorii Ierusalimului, astfel că ei au făcut mai mult rău decât toate popoarele pe care le nimicise Domnul dinaintea israeliților.

10 Domnul i-a vorbit lui Manase și poporului său, însă ei nu au luat aminte.

11 De aceea Domnul a adus împotriva lor pe conducătorii oștirii împăratului Asiriei, care l-au prins pe Manase în cursă, l-au ferecat cu lanțuri de bronz și l-au dus în Babilon.

12 În strâmtorarea sa, el a stăruit înaintea Domnului , Dumnezeul său, și s-a smerit mult înaintea Dumnezeului strămoșilor săi.

13 L-a rugat și L-a implorat, iar El i-a ascultat cererea și l-a întors la Ierusalim, în regatul său. Și Manase a recunoscut că Domnul este Dumnezeu.

14 După aceea, el a construit un zid în afara Cetății lui David, care trecea prin valea de la apus de Ghihon, pe la Poarta Peștilor și încercuia Ofelul – zidul era foarte înalt. A numit conducători de oștire pentru toate cetățile fortificate din Iuda,

15 a îndepărtat zeii și idolul din Casa Domnului , precum și toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului și în Ierusalim și le-a aruncat în afara cetății.

16 A refăcut altarul Domnului și a adus pe el jertfe de pace și de mulțumire. Apoi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului , Dumnezeul lui Israel.

17 Poporul încă mai aducea jertfe pe înălțimi, dar numai Domnului , Dumnezeul lor.

18 Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul său și cuvintele văzătorilor care i-au vorbit în Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel, sunt scrise în „Cronicile regilor lui Israel“.

19 Rugăciunea lui, felul în care i-a răspuns Dumnezeu la rugăciune, toate păcatele și greșelile sale, locurile unde a zidit înălțimi și unde a ridicat așere și idoli ciopliți înainte de a se smeri, sunt scrise în „Cronicile văzătorilor“.

20 Manase s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat în grădina palatului său. În locul lui a domnit fiul său Amon.

Domnia lui Amon peste Iuda

21 Amon era în vârstă de douăzeci și doi de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de doi ani.

22 El a făcut ce este rău înaintea Domnului , la fel cum făcuse tatăl său, Manase. Amon a jertfit și a slujit tuturor idolilor făcuți de tatăl său, Manase.

23 El însă nu s-a smerit înaintea Domnului, așa cum se smerise tatăl său, Manase, astfel că Amon acesta și-a mărit tot mai mult vina.

24 Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au ucis în palat,

25 dar poporul țării i-a omorât pe toți aceia care uneltiseră împotriva regelui Amon. Apoi, în locul lui Amon, poporul țării l-a făcut rege pe fiul acestuia Iosia.

Copyright information for NTLR