2 Chronicles 34

Domnia lui Iosia peste Iuda

1Iosia era în vârstă de opt ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de treizeci și unu de ani.

2El a făcut ce este drept înaintea Domnului și a umblat în căile strămoșului său David, fără a se abate la dreapta sau la stânga.

3În al optulea an al domniei sale, pe când era încă tânăr, a început să-L caute pe Dumnezeul lui David, strămoșul său, pentru ca în al doisprezecelea an al domniei sale să înceapă să curețe ținutul lui Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de așere , de idoli ciopliți și de idoli turnați.

4Au dărâmat în prezența lui altarele baalilor și au tăiat în bucăți altarele pentru tămâiere care erau deasupra acestora; a sfărâmat așerele , idolii ciopliți și idolii turnați, i-a făcut pulbere și a presărat-o pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe,

5iar oasele preoților lor le-a ars pe altarele lor. Astfel, Iosia a curățit ținutul lui Iuda și Ierusalimul.

6În cetățile lui Manase, Efraim, Simeon și până în Neftali, precum și în ruinele dimprejurul lor,

7a dărâmat altarele și așerele , a făcut pulbere idolii ciopliți și a tăiat în bucăți toate altarele pentru tămâiere din tot ținutul lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim.

Restaurarea Casei DOMNULUI

8În al optsprezecelea an al domniei sale, tot ca să curețe țara și Casa, Iosia l-a trimis pe Șafan, fiul lui Ațalia, pe Maaseia, conducătorul cetății, și pe Ioah, fiul arhivarului Ioahaz, ca să restaureze Casa Domnului, Dumnezeul lui.

9Aceștia s-au dus la marele preot Hilchia și i-au dat argintul care a fost adus la Casa lui Dumnezeu, cel care fusese adunat de leviți, adică de paznicii porții, de la cei din Manase și Efraim, de la toată rămășița lui Israel, de la toți cei din Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului.

10Ei au dat argintul celor ce supravegheau lucrarea la Casa Domnului , iar aceștia l-au dat lucrătorilor care lucrau în Casa Domnului, pentru repararea și restaurarea Casei;

11l-au dat tâmplarilor și constructorilor ca să cumpere pietre cioplite, lemne pentru grinzi, precum și pentru placarea clădirilor distruse de regii lui Iuda.

12Oamenii își făceau cu credincioșie lucrarea. Peste ei au fost numiți ca supraveghetori Iahat și Obadia, leviți dintre urmașii lui Merari, precum și Zaharia și Meșulam, dintre chehatiți. Toți leviții care erau pricepuți să cânte la instrumente muzicale

13vegheau asupra cărăușilor și îi supravegheau pe toți cei ce făceau lucrarea, potrivit slujbelor lor, în timp ce alți leviți erau scribi, dregători și portari.

Cartea Legii și reforma religioasă

14În timp ce scoteau argintul care fusese adus în Casa Domnului , preotul Hilchia a găsit Cartea Legii Domnului dată prin Moise.

15Hilchia a luat cuvântul și i-a zis scribului Șafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Șafan.

16Șafan a adus Cartea la rege și i-a adus totodată și următorul mesaj: „Slujitorii tăi fac tot ceea ce le-ai dat să facă.

17Ei au strâns argintul care se afla în Casa Domnului și l-au încredințat celor ce supraveghează și celor ce fac lucrarea.“

18Apoi scribul Șafan l-a înștiințat pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte!“ Apoi a început să citească din ea înaintea regelui.

19Când a auzit regele cuvintele Legii, și-a sfâșiat hainele.

20Și regele le-a poruncit lui Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, scribului Șafan și lui Asaia, slujitorul regelui, astfel:

21„Duceți-vă și întrebați-L pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și a lui Iuda, în legătură cu ceea ce este scris în Cartea care a fost găsită! Căci mare este mânia Domnului care s-a revărsat asupra noastră, pentru că strămoșii noștri nu au păzit Cuvântul Domnului și nu au împlinit tot ce este scris în Cartea aceasta.“

22Hilchia și oamenii regelui s-au dus la profetesa Hulda, soția lui Șalum, fiul lui Tokhat, fiul lui Hasra, păzitorul veșmintelor, care locuia în Ierusalim, în cartierul cel nou și i-au spus toate acestea.

23Ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel; să spuneți omului care v-a trimis la mine că

24așa vorbește Domnul : «Iată că voi aduce nenorocirea asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui, potrivit cu toate blestemele care sunt scrise în Cartea citită înaintea regelui lui Iuda.

25Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate faptele mâinilor lor, mânia Mea se va dezlănțui în locul acesta și nu se va stinge!»

26Totodată spuneți-i regelui lui Iuda, care v-a trimis să-L întrebați pe Domnul , următoarele: «Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:

27‘Pentru că ți s-a înmuiat inima și te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele Sale împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea Mea, ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, iată că și Eu am auzit, zice Domnul!

28De aceea te voi adăuga la strămoșii tăi și vei fi așezat în pace în mormântul tău, astfel că nu vei vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui!’»“ Ei i-au adus regelui răspunsul acesta.

29Atunci regele i-a strâns pe toți cei din sfatul bătrânilor lui Iuda și ai Ierusalimului.

30Apoi s-a dus la Casa Domnului împreună cu toți bărbații lui Iuda, cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și cu leviții, cu întreg poporul, de la mic la mare, și a citit în auzul lor toate cuvintele Cărții Legământului care a fost găsită în Casa Domnului.

31Regele a stat în picioare lângă locul său și a încheiat un legământ înaintea Domnului, hotărându-se să-L urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, mărturiile și hotărârile Sale, din toată inima și din tot sufletul lui, împlinind astfel cuvintele legământului, scrise în Cartea aceasta.

32Apoi el i-a determinat să intre în legământ pe toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și astfel locuitorii Ierusalimului au urmat legământul lui Dumnezeu, Dumnezeul strămoșilor lor.

33Regele Iosia a îndepărtat toate urâciunile din toate teritoriile locuite de israeliți și i-a determinat pe toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului, Dumnezeul lor. Cât timp a trăit Iosia, israeliții nu s-au îndepărtat de Domnul, Dumnezeul strămoșilor lor.

Copyright information for NTLR