2 Chronicles 5

1După ce a fost terminată toată lucrarea pe care Solomon a făcut-o pentru Casa Domnului , Solomon a adus lucrurile pe care tatăl său, David, le închinase Domnului – argintul, aurul și toate vasele – și le-a pus în vistieriile Casei lui Dumnezeu.

Chivotul este așezat în Casa DOMNULUI

2Atunci Solomon a convocat la Ierusalim sfatul bătrânilor lui Israel, toate căpeteniile semințiilor și conducătorii clanurilor israelite, ca să mute Chivotul Legământului cu Domnul din Cetatea lui David, adică din Sion.

3Toți bărbații lui Israel s-au adunat la rege cu prilejul sărbătorii din luna a șaptea.

4După ce au venit toți cei din sfatul bătrânilor lui Israel, leviții au ridicat Chivotul.

5Ei au mutat Chivotul, Cortul Întâlnirii și toate obiectele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au mutat.

6Regele Solomon și toată adunarea lui Israel, care se adunase înaintea lui, au stat înaintea Chivotului și au jertfit atât de multe oi și vite, încât n-au putut fi numărate sau socotite.

7Preoții au adus Chivotul Legământului cu Domnul la locul lui, în sanctuarul interior al Casei, adică în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor.

8Heruvimii aveau aripile întinse deasupra locului unde se afla Chivotul, astfel încât heruvimii acopereau atât Chivotul, cât și drugii acestuia.

9Drugilor li se dăduse o asemenea lungime, încât să li se vadă capetele din Locul Sfânt care era în fața sanctuarului interior, dar să nu se vadă de afară; ei sunt acolo și astăzi.

10În Chivot nu se mai aflau decât cele două table puse de Moise la Horeb, atunci când Domnul a încheiat legământ cu israeliții, după ce aceștia au ieșit din Egipt.

11Apoi preoții au ieșit din Locul Sfânt (căci toți preoții prezenți se sfințiseră, fără să se mai țină seama de rândul cetei fiecăruia).

12Toți leviții cântăreți – și anume Asaf, Heman și Iedutun, împreună cu fiii și rudele lor – îmbrăcați în in subțire, stăteau la răsărit de altar cu chimvale, harfe și lireîn mâini, împreună cu cei o sută douăzeci de preoți care sunau din trâmbițe.

13Cei ce sunau din trâmbițe s-au unit cu cei ce cântau, ca să-L laude și să-I mulțumească Domnului. Când ei și-au înălțat glasurile acompaniați de trâmbițe, de chimvale și de celelalte instrumente de cântat, lăudând pe Domnul prin cuvintele „El este bun! Îndurarea Lui ține pe vecie“, un nor a umplut Casa, Casa Domnului.

14Preoții nu au mai putut rămâne să slujească din cauza norului, căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

Copyright information for NTLR