2 Chronicles 7

Inaugurarea Casei DOMNULUI

1Când și-a încheiat Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele, iar slava Domnului a umplut Casa.

2Preoții nu puteau să intre în Casa Domnului, pentru că slava Domnului umpluse Casa Domnului.

3Toți israeliții au văzut focul coborându-se și slava Domnului peste Casă. Atunci s-au aplecat cu fața la pământ, pe paviment, s-au închinat și au lăudat pe Domnul, zicând: „El este bun! Îndurarea Lui ține pe vecie!“

4Apoi regele și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului.

5Regele Solomon a adus ca jertfă douăzeci și două de mii de boi și o sută douăzeci de mii de oi. Astfel regele și tot poporul au sfințit Casa lui Dumnezeu.

6Preoții stăteau la locurile lor și asemenea acestora stăteau și leviții alături de instrumentele de cântat Domnului, pe care le făcuse regele David pentru a-L lăuda pe Domnul, zicând: „Îndurarea Lui ține pe vecie!“ Preoții stăteau înaintea leviților, sunând din trâmbițe în prezența întregului Israel.

7Solomon a sfințit și mijlocul curții, locul din fața Casei Domnului , întrucât acolo a adus arderile de tot și grăsimea jertfelor de pace, deoarece altarul de bronz pe care îl făcuse Solomon nu putea cuprinde toate arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimea.

8Solomon a ținut atunci sărbătoarea timp de șapte zile împreună cu tot Israelul, o adunare foarte numeroasă, cu oameni veniți de la Lebo-Hamat până dinspre Râul Egiptului.

9În ziua a opta, au ținut iarăși o adunare, căci sfințirea altarului au făcut-o timp de șapte zile, iar sărbătoarea au ținut-o tot timp de șapte zile.

10În ziua a douăzeci și treia a lunii a șaptea, Solomon a trimis poporul la corturi. Ei au plecat bucuroși și cu inimile mulțumite datorită binelui făcut de Domnul lui David, lui Solomon și poporului Său, Israel.

11Astfel Solomon a terminat Casa Domnului și palatul regelui. Solomon a reușit în tot ceea ce-și pusese în gând să facă în Casa Domnului și în palatul său.

A doua vedenie a lui Solomon

12Apoi Domnul i S-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: „Ți-am ascultat rugăciunea și Mi-am ales locul acesta drept Casă pentru jertfe.

13Când voi închide cerul și nu va mai fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite molima în poporul Meu,

14dacă poporul peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara.

15De acum încolo ochii Mei vor fi deschiși și urechile Mele vor lua aminte la rugăciunea făcută în locul acesta.

16Am ales și am sfințit Casa aceasta pentru ca Numele Meu să fie acolo pe vecie. Ochii și inima Mea vor fi acolo zi de zi.

17Cât despre tine, dacă vei umbla înaintea Mea așa cum a umblat tatăl tău, David, împlinind tot ce ți-am poruncit și păzind legile și hotărârile Mele,

18voi întări tronul suveranității tale, așa cum i-am jurat tatălui tău, David, atunci când am spus: «Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș care să domnească în Israel.»

19Dar dacă vă veți întoarce de la Mine și veți părăsi legile și poruncile pe care vi le-am dat, dacă vă veți depărta, dacă veți sluji altor dumnezei și vă veți închina înaintea lor,

20atunci vă voi dezrădăcina din țara pe care v-am dat-o și voi lepăda dinaintea Mea Casa aceasta, pe care am sfințit-o pentru Numele Meu; o voi face astfel de pomină și de batjocură printre toate neamurile.

21Și oricât de impunătoare este această Casă acum, toți cei care vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor întreba: «De ce a făcut Domnul astfel acestei țări și acestei Case?»

22Atunci li se va răspunde: «Pentru că L-au părăsit pe Domnul, Dumnezeul strămoșilor lor, Cel Care i-a scos din țara Egiptului, și pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit, de aceea a adus El peste ei toată această nenorocire.»“

Copyright information for NTLR