2 Chronicles 8

Proiecte de construcții în afara Ierusalimului

1La sfârșitul celor douăzeci de ani, timp în care Solomon zidise Casa Domnului și palatul său,

2Solomon s-a apucat să rezidească cetățile pe care i le-a dat Hiram și să-i așeze acolo pe israeliți.

3Solomon s-a dus la Hamat-Țoba și a cucerit cetatea.

4A rezidit Tadmorul în pustie și toate cetățile pentru provizii pe care le zidise în Hamat.

5A rezidit Bet-Horonul de Sus și Bet-Horonul de Jos, ca cetăți fortificate cu ziduri, porți și zăvoare,

6Baalatul, precum și toate cetățile pentru provizii pe care Solomon le avea, împreună cu toate cetățile pentru care și cetățile pentru cavalerie și tot ceea ce și-a dorit Solomon să zidească în Ierusalim, în Liban și în toată țara aflată sub stăpânirea sa.

7Iar pe toți cei ce au mai rămas dintre hitiți, amoriți, periziți, hiviți, iebusiți, – cei ce nu făceau parte din Israel, –

8adică dintre urmașii acestora, care rămăseseră în țară și pe care israeliții nu i-au nimicit, Solomon i-a folosit la muncă forțată și așa au rămas până astăzi.

9Dar Solomon nu i-a folosit pe israeliți ca sclavi la lucrarea sa, căci aceștia îi slujeau ca ostași, căpetenii și conducători de care și de cavalerie.

10Căpeteniile aflate în slujba regelui Solomon, puse să supravegheze poporul, erau în număr de două sute cincizeci.

11Solomon a dus-o pe fiica lui Faraon din Cetatea lui David, în palatul pe care îl zidise pentru ea, căci zisese: „Să nu locuiască soția mea în palatul lui David, regele lui Israel, pentru că locurile în care a intrat Chivotul Domnului sunt sfinte!“

12Solomon aducea arderi de tot Domnului pe altarul Domnului , zidit în fața porticului,

13potrivit cu reglementările zilnice pentru jertfe, care fuseseră poruncite de Moise să fie aduse cu ocazia Sabatului, a lunii noi și a celor trei sărbători anuale: Sărbătoarea Azimelor, Sărbătoarea Săptămânilor și Sărbătoarea Corturilor.

14Tot el a pus în slujbă, după hotărârea tatălui său, David, cetele preoților, potrivit slujbei lor, pe leviți, potrivit responsabilităților lor de a lăuda pe Domnul și de a sluji în prezența preoților după nevoile zilnice și pe portari, potrivit cetelor lor, la fiecare poartă, întocmai cum poruncise David, omul lui Dumnezeu.

15Nu s-au abătut în nici un fel de la porunca regelui cu privire la preoți, la leviți și la vistierii.

16Astfel a fost înfăptuită întreaga lucrare a lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului și până în ziua când Casa Domnului a fost în totalitate isprăvită.

17Atunci Solomon s-a dus la Ețion-Gheber și Elat, pe țărmul mării, în țara Edomului.

18Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii și slujitori care cunoșteau marea, iar aceștia s-au dus în Ofir împreună cu slujitorii lui Solomon și au luat de acolo patru sute cincizeci de talanți de aur, pe care i-au adus apoi regelui Solomon.

Copyright information for NTLR