a+ 1:1 Provincie romană cu capitala la Corint
b+ 1:8 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
c+ 1:11 Multe mss conțin: voi
d+ 1:12 Lit.: carnală
e+ 1:19 O variantă a numelui Sila s

2 Corinthians 1

Pavel, apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia a :

har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri Dumnezeului oricărei încurajări

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei încurajări,

Cel Care ne încurajează în toate necazurile noastre, pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz, cu încurajarea cu care noi înșine suntem încurajați de Dumnezeu.

Așa cum suferințele lui Cristos abundă în noi, tot astfel, prin Cristos, suntem încurajați din abundență.

Dacă noi avem necazuri, este pentru încurajarea și mântuirea voastră; dacă noi suntem încurajați, este pentru încurajarea voastră, care vă ajută să răbdați aceleași suferințe pe care le răbdăm și noi.

Nădejdea noastră cu privire la voi este fermă, pentru că știm că, așa cum sunteți părtași cu noi în suferință, tot așa sunteți și în încurajare.

Fraților, nu vrem să nu știți despre necazurile pe care le-am avut în Asia b , pentru că am avut greutăți dincolo de puterea noastră, așa încât pierduserăm și nădejdea de a mai trăi.

Ne-am simțit ca și cum am fi primit condamnarea la moarte, ca să nu ne bazăm pe noi înșine, ci pe Dumnezeu, Care învie morții;

10 El ne-a scăpat dintr-un mare pericol de moarte și va continua să ne scape. În El nădăjduim că încă ne va mai scăpa.

11 Uniți-vă să ne ajutați prin rugăciunile voastre și mulți vor mulțumi pentru noi c  datorită darului dat nouă ca răspuns la rugăciunile multora.

Schimbarea unora dintre planurile lui Pavel

12 Lauda noastră este mărturia conștiinței noastre, potrivit căreia noi ne-am comportat în lume, și chiar mai mult față de voi, în curăția și sinceritatea care vin de la Dumnezeu, nu cu o înțelepciune firească d , ci prin harul lui Dumnezeu.

13 Căci noi nu vă scriem altceva decât ceea ce puteți citi și înțelege. Și nădăjduiesc că până la sfârșit veți înțelege,

14 așa cum ați și înțeles, în parte, că lauda voastră suntem noi, după cum și voi veți fi lauda noastră, în ziua Domnului nostru Isus.

15 Având această încredințare, mi-am propus mai întâi să vin la voi, ca să aveți parte de o a doua favoare.

16 Am vrut să vin la voi în drum spre Macedonia, să mă întorc din Macedonia tot pe la voi și să fiu trimis de voi în Iudeea.

17 Deci, plănuind aceasta, m-am comportat eu oare cu ușurătate? Sau mi-am făcut planurile în mod firesc, gata să spun și „da, da“ și „nu, nu“?

18 Credincios este Dumnezeu, că vorbirea noastră față de voi nu este și „da“, și „nu“.

19 Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, pe Care noi L-am predicat printre voi, eu, Silvanus e  și Timotei, nu este „da“ și „nu“, ci El este întotdeauna „da“,

20 pentru că în El toate promisiunile lui Dumnezeu sunt „da“. De aceea, prin El spunem „Amin!“, spre slava lui Dumnezeu.

21 Cel Care ne întărește împreună cu voi, în Cristos, și Care ne-a uns, este Dumnezeu.

22 El ne-a și pecetluit și ne-a dat în inimă Duhul ca pe o garanție.

23 Îl chem pe Dumnezeu ca martor al sufletului meu, spunându-vă că n-am mai venit în Corint tocmai ca să vă cruț.

24 Nu că noi domnim peste credința voastră, ci suntem conlucrători cu voi pentru bucuria voastră, căci voi stați fermi în credință.

Copyright information for NTLR