a+ 11:8 Lit: Am prădat
b+ 11:10 Vezi nota de la 1:1
c+ 11:32 Areta IV ( 9 î.Cr.-40 d.Cr ), socrul lui Irod Antipa (pentru Irod Antipa vezi nota de la F.A. 4:27 ), rege peste nabateeni

2 Corinthians 11

Pavel și falșii profeți

1Vreau să acceptați puțină nebunie din partea mea și să aveți răbdare cu mine.

2Sunt gelos cu gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un bărbat, pentru a vă înfățișa ca pe o fecioară curată lui Cristos.

3Mi-e teamă însă că, așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclenia lui, gândurile voastre vor fi pervertite de la sinceritatea și curăția față de Cristos.

4Căci dacă cineva vine și vă predică un alt Isus decât Cel pe Care vi L-am predicat noi, sau dacă voi primiți un alt duh decât Cel pe Care L-ați primit, sau o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, voi îngăduiți cu ușurință toate acestea!

5Eu consider că nu le sunt inferior în nici o privință acelor „apostoli deosebiți“.

6Chiar dacă sunt neinstruit în vorbire, nu sunt însă și în cunoaștere; și v-am arătat aceasta în orice fel și în toate lucrurile.

7Sau am făcut oare un păcat, umilindu-mă pentru ca voi să fiți înălțați, întrucât v-am vestit Evanghelia lui Dumnezeu în dar?

8Am împovărat a  alte biserici, primind plată de la ele, ca să vă slujesc vouă,

9iar când am fost la voi și eram în nevoi, n-am pus povară asupra nimănui, pentru că nevoile mele au fost împlinite de către frații care au venit din Macedonia. M-am abținut și mă voi abține de la a fi o povară pentru voi.

10Așa cum adevărul lui Cristos este în mine, nimeni nu va opri această laudă a mea în regiunile Ahaiei b  .

11De ce? Pentru că nu vă iubesc? Dumnezeu știe că vă iubesc.

12Voi continua să fac ceea ce fac, ca să distrug orice prilej al celor care vor să fie recunoscuți ca egali ai noștri în lucrurile cu care se laudă,

13pentru că astfel de oameni sunt apostoli falși, lucrători care înșală, deghizându-se în apostoli ai lui Cristos.

14Nu este de mirare, pentru că însuși Satan se deghizează în înger de lumină.

15Nu este mare lucru deci dacă slujitorii săi se deghizează în slujitori ai dreptății; sfârșitul lor va fi după faptele lor.

Suferințele lui Pavel pentru Cristos

16Vă spun din nou: nimeni să nu creadă că sunt nebun, dar, dacă o faceți, atunci acceptați-mă ca și cum aș fi nebun, ca să mă laud și eu puțin!

17În această încredere lăudăroasă, ceea ce spun nu este ceea ce Domnul ar vrea să spun, ci este ca o nebunie.

18Întrucât mulți se laudă potrivit firii, mă voi lăuda și eu.

19Căci voi sunteți înțelepți și-i răbdați cu bucurie pe nebuni!

20Voi îngăduiți dacă cineva vă înrobește, dacă cineva vă exploatează, dacă cineva vă abuzează, dacă cineva vă privește de sus, dacă cineva vă lovește peste față.

21O spun spre rușinea mea, pentru că noi am fost prea slabi pentru aceasta. Dar cu orice altceva ar îndrăzni cineva să se laude – vorbesc ca un nebun – îndrăznesc și eu să mă laud!

22Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliți? Și eu sunt! Sunt ei urmași ai lui Avraam? Și eu sunt!

23Sunt ei slujitori ai lui Cristos? – vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult! Am trudit mult mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever, deseori în pericol de moarte;

24de cinci ori am primit de la iudei patruzeci de lovituri fără una,

25de trei ori am fost bătut cu nuiele, o dată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori am naufragiat, am fost o zi și o noapte în largul mării,

26adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraților falși,

27muncind și trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine

28și, dincolo de alte lucruri, era și preocuparea mea zilnică: îngrijorarea mea pentru toate bisericile.

29Cine este slab și eu să nu mă simt slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard?

30Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu lucrurile care îmi arată slăbiciunea.

31Dumnezeu și Tatăl Domnului Isus, Care este binecuvântat în veci, știe că nu mint.

32În Damasc, guvernatorul regelui Areta c  a păzit cetatea Damasc ca să mă prindă,

33dar am fost coborât într-un coș, printr-o fereastră din zid, și am scăpat din mâinile lui.

Copyright information for NTLR