a+ 13:1 Vezi Deut. 19:15
b+ 13:13 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

2 Corinthians 13

Îndemnuri finale

1Aceasta este a treia oară când vin la voi. „Orice vorbă trebuie să fie susținută pe baza mărturiei a doi sau trei martori.“ a 

2Le-am spus mai dinainte celor ce au păcătuit în trecut și tuturor celorlalți, și le spun mai dinainte și acum, când sunt absent, așa cum am făcut atunci când am fost a doua oară la voi, că, dacă voi veni din nou, nu voi cruța deloc,

3întrucât voi căutați o dovadă a faptului că Cristos vorbește prin mine. El nu este slab față de voi, ci este puternic între voi,

4pentru că a fost răstignit în slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Noi suntem slabi în El, dar trăim împreună cu El, prin puterea lui Dumnezeu, pentru voi.

5Puneți-vă pe voi înșivă la încercare, pentru a vedea dacă sunteți în credință! Verificați-vă pe voi înșivă! Nu vă dați seama că Isus Cristos este în voi? – doar dacă nu cumva sunteți respinși la test.

6Sper că vă veți da seama că noi nu suntem respinși la test.

7Și ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca noi să fim arătați că am trecut testul, ci pentru ca voi să faceți ceea ce este bine, chiar dacă noi am părea ca fiind respinși la test.

8Căci noi nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr.

9Ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici. Și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră.

10Motivul pentru care vă scriu acestea, când nu sunt cu voi, este ca atunci când voi veni să nu fiu aspru, ci să folosesc autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, nu pentru dărâmare.

Salutări finale

11În rest, fraților, bucurați-vă! Fiți desăvârșiți! Încurajați-vă unul pe altul! Fiți de acord unul cu altul! Trăiți în pace, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.

12Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă! Toți sfinții vă salută.

13Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți! (Amin.) b 

Copyright information for NTLR