a+ 2:11 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vră j maș sau Acuzator
b+ 2:12 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte

2 Corinthians 2

1Astfel, am hotărât să nu mai vin din nou la voi în durere,

2pentru că, dacă eu vă întristez, atunci cine mă va mai încuraja pe mine, dacă nu cel pe care l-am întristat?

3Am scris așa, pentru ca atunci când voi veni să nu fiu întristat de cei care ar trebui să mă bucure, căci sunt încredințat cu privire la voi toți că bucuria mea este bucuria voastră, a tuturor.

4V-am scris din durerea și din necazul inimii și cu multe lacrimi, nu ca să vă întristez, ci ca să vă dați seama de dragostea pe care o am din belșug față de voi.

Iertarea celui păcătos

5Dacă cineva a fost o pricină de întristare, nu pe mine m-a întristat, ci, într-o oarecare măsură, ca să nu fiu prea sever, pe voi toți.

6Este suficient pentru acesta faptul că a fost pedepsit de cei mai mulți dintre voi.

7Astfel, acum ar trebui să-l iertați și să-l încurajați, ca să nu fie copleșit de prea multă întristare.

8De aceea, vă îndemn să vă declarați iarăși dragostea față de el.

9Căci v-am scris și ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în toate.

10Pe cine iertați voi, îl iert și eu. Ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, a fost de dragul vostru, în prezența lui Cristos,

11ca să nu dăm câștig de cauză lui Satan a  , pentru că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui.

12Când am venit la Troa pentru Evanghelia b  lui Cristos și mi-a fost deschisă o ușă în Domnul,

13n-am avut liniște în duhul meu, pentru că nu l-am găsit acolo pe Titus, fratele meu. Astfel, mi-am luat rămas bun de la ei și m-am dus în Macedonia.

Lucrarea apostolică

14Îi mulțumim însă lui Dumnezeu, Care ne conduce întotdeauna la biruință, în Cristos, și răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoașterii Lui.

15Căci, pentru Dumnezeu, noi suntem mireasma lui Cristos printre cei ce sunt mântuiți și printre cei ce pier;

16pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, iar pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este destoinic pentru aceste lucruri?

17Spre deosebire de mulți alții, noi nu facem negustorie cu Cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim ca niște oameni sinceri și, ca unii trimiși de Dumnezeu, vorbim în prezența lui Dumnezeu, în Cristos.

Copyright information for NTLR