a+ 3:18 Termenul grecesc înseamnă și a contempla

2 Corinthians 3

1Începem oare din nou să ne recomandăm singuri? Oare avem nevoie, așa cum au unii, de scrisori derecomandare către voi sau de la voi?

2Voi înșivă sunteți scrisoarea noastră de recomandare, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii,

3arătând că sunteți o scrisoare a lui Cristos, pregătită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu, nu pe table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.

4O astfel de încredere avem, prin Cristos, înaintea lui Dumnezeu.

5Nu că prin noi înșine suntem destoinici, pretinzând că ceva vine de la noi, ci destoinicia noastră vine de la Dumnezeu,

6Care ne-a și făcut destoinici să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viață.

Slava mai mare a Noului Legământ

7Dar dacă slujba morții, încrustată în litere, pe table de piatră, a fost cu slavă, astfel încât poporul Israel n-a putut privi la fața lui Moise, din cauza strălucirii trecătoare a feței lui,

8cu cât mai mult este cu slavă slujba Duhului?

9Căci, dacă în slujba aducătoare de condamnare era slavă, cu mult mai mult slujba aducătoare de dreptate va abunda de slavă!

10Fiindcă ceea ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult.

11Într-adevăr, dacă ceea ce era trecător a fost cu slavă, cu mult mai mult este cu slavă ceea ce rămâne.

12Deci, întrucât avem o astfel de nădejde, lucrăm cu mare îndrăzneală,

13nu ca Moise, care și-a pus un văl peste față pentru ca fiii lui Israel să nu se uite la sfârșitul a ceea ce era trecător.

14Însă mințile lor erau împietrite. Până în ziua de astăzi, același văl rămâne neridicat când ei citesc din Vechiul Legământ, pentru că doar în Cristos acest văl este dat la o parte.

15Până astăzi, oricând este citit Moise, pe mințile lor este un văl,

16dar atunci când cineva se întoarce la Domnul, vălul este dat la o parte.

17Domnul este Duhul, iar acolo unde este Duhul Domnului este libertate.

18Noi toți, cu fețe neacoperite, reflectăm a slava Domnului, ca într-o oglindă, și suntem transformați în asemănarea Sa din slavă în slavă; aceasta vine de la Domnul, Care este Duhul.

Copyright information for NTLR