a+ 5: 2 În concepția iudaică și în concepția greacă timpurie duhurile lipsite de trup sălășluiau sub pământ, fiind incapabile să-și ducă existența în altă parte a universului. Pavel îi asigură pe credincioși că învierea va fi în trup
b+ 5:3 Unele mss conțin: ceresc, 3 negreșit dacă, atunci când ne vom dezbrăca de el, nu vom fi
c+ 5:21 Sau: o jertfă pentru păcat

2 Corinthians 5

Lăcașul nostru ceresc

Noi știm într-adevăr că, dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc, avem o locuință de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri, care nu este făcută de mâini omenești.

Căci gemem în cortul acesta, dorind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc a ,

negreșit dacă, după ce vom fi îmbrăcați, nu vom fi b  găsiți goi.

În timp ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați, nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață.

Și Cel Ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, Care ne-a dat Duhul ca pe o garanție.

De aceea, întotdeauna suntem plini de încredere, chiar dacă știm că, atâta timp cât suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul.

Căci noi umblăm prin credință, nu prin vedere;

avem încredere și ne place mult mai mult să fim departe de trup și să fim acasă cu Domnul.

Astfel, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, scopul nostru este să-I fim plăcuți,

10 fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău.

Mesajul împăcării

11 Așadar, cunoscând frica de Domnul, încercăm să-i convingem pe oameni. Noi suntem pe deplin cunoscuți de către Dumnezeu și sper că, de asemenea, suntem cunoscuți și conștiințelor voastre.

12 Noi nu ne recomandăm din nou înaintea voastră, ci vă dăm o ocazie de a vă lăuda cu noi, ca să puteți răspunde celor care se laudă cu înfățișarea exterioară, și nu cu inima.

13 Dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.

14 Căci dragostea lui Cristos ne constrânge, întrucât suntem convinși că atunci când Unul a murit pentru toți, toți au murit.

15 El a murit pentru toți, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel Ce a murit și a fost înviat pentru ei.

16 Astfel, de acum, noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Chiar dacă odată L-am cunoscut pe Cristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem așa.

17 Astfel, dacă cineva este în Cristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus; iată, toate au devenit noi!

18 Toate acestea sunt de la Dumnezeu, Care, prin Cristos, ne-a împăcat cu Sine și ne-a dat mesajul împăcării:

19 anume acela că Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, nemaiținând în seamă păcatele oamenilor, și ne-a încredințat nouă Cuvântul împăcării.

20 Deci noi suntem ambasadori ai lui Cristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm, în Numele lui Cristos, împăcați-vă cu Dumnezeu!

21 El, pentru noi, L-a făcut păcat c  pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu.

Copyright information for NTLR