a+ 6:2 Vezi Is. 49:8
b+ 6:15 Gr.: Beliar, o variantă a ebraicului Belial; în VT termenul îi caracteriza pe unii oameni, însemnând nelegiuit, rău, ticălos; în NT a ajuns să fie o denumire a lui Satan; este singurul loc în care apare termenul în NT
c+ 6:16 Vezi Lev. 26:12; Ier. 32:28; Ezech. 37:27
d+ 6:17 Vezi Is. 52:11; Ezech. 20:34, 41
e+ 6:18 Vezi 2 Sa 7:14; 7:8

2 Corinthians 6

1Lucrând împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar.

2Căci El spune: „La vremea îndurării te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat.“ aIată că acum este vremea îndurării! Iată că acum este ziua mântuirii!

Slujitorii lui Dumnezeu

3Nu punem nici un obstacol în calea nimănui, pentru ca slujba noastră să nu fie criticată,

4ci în toate ne arătăm ca niște slujitori ai lui Dumnezeu, în îndelungă răbdare, în necazuri, în greutăți, în strâmtorări,

5în bătăi, în închisori, în răscoale, în osteneli, în nopți nedormite, în posturi,

6în curăție, în cunoaștere, în răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie,

7în Cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății, în mâna dreaptă și în mâna stângă,

8în glorie și dezonoare, în defăimare și vorbire de bine. Suntem priviți ca niște impostori, deși suntem adevărați;

9ca niște necunoscuți, deși suntem bine cunoscuți; ca unii care murim, deși iată că trăim; ca niște pedepsiți, deși nu suntem omorâți;

10ca niște întristați, deși suntem întotdeauna bucuroși; ca niște săraci, deși îmbogățim pe mulți; ca neavând nimic, deși avem toate lucrurile.

11Am vorbit deschis față de voi, corintienilor, iar inima ne este larg deschisă!

12Noi nu punem nici un fel de restricții sentimentelor noastre față de voi, dar voi v-ați oprit sentimentele față de noi.

13Deci, la rândul vostru – vă vorbesc ca unor copii – deschideți-vă și voi larg inimile!

Nu vă înjugați la un jug nepotrivit!

14Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate și fărădelege? Sau ce părtășie poate fi între lumină și întuneric?

15Ce armonie poate fi între Cristos și Belial b? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios?

16Ce înțelegere poate fi între Templul lui Dumnezeu și idoli? Noi suntem Templul Dumnezeului celui Viu, așa cum a spus Dumnezeu: „Voi locui în ei, voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.“ c

17„De aceea, ieșiți din mijlocul lor, separați-vă! zice Domnul. Nu atingeți nimic necurat, iar Eu vă voi primi.“ d

18„Eu voi fi Tatăl vostru, iar voi veți fi fiii și fiicele Mele, zice Domnul cel Atotputernic.“ e

Copyright information for NTLR