a+ 8:15 Vezi Ex. 16:18

2 Corinthians 8

Încurajarea generozității

Vreau să știți, fraților, despre harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile din Macedonia,

pentru că, fiind încercați deosebit de mult prin necazuri, bucuria lor abundentă și marea lor sărăcie au rezultat într-o manifestare de har abundentă.

Eu depun mărturie că ei au dat din proprie inițiativă, după puterea lor și chiar dincolo de puterea lor,

rugându-ne cu multă insistență pentru harul de a fi părtași la această slujire pentru sfinți,

și nu așa cum ne-am așteptat, ci s-au dedicat pe ei înșiși, mai întâi Domnului, iar apoi, prin voia lui Dumnezeu, nouă.

Astfel, l-am îndemnat pe Titus, pentru că el a început mai devreme această lucrare, să ducă la capăt această binefacere a harului din partea voastră.

Acum, așa cum vă distingeți în toate – în credință, în vorbire, în cunoaștere, într-o dedicare totală și în dragostea pe care ațiînvățat -o de la noi – să vă distingeți și în această binefacere a harului.

Nu vă spun aceasta ca pe o poruncă, ci verific, prin dedicarea altora, cât de adevărată este dragostea voastră.

Voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Cristos, Care, deși a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac, pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia Lui.

10 Vă dau sfatul meu, pentru ceea ce este cel mai bine pentru voi în această problemă: anul trecut ați fost primii nu doar în a face, ci și în a dori să faceți;

11 acum deci terminați lucrarea, pentru ca, tot așa cum ați dorit, tot astfel să și dați, după posibilitățile pe care le aveți.

12 Dacă există dorință, darul este primit potrivit cu ceea ce are cineva, nu cu ceea ce nu are.

13 Aceasta nu este pentru ca alții să fie ușurați, iar voi să fiți împovărați, ci pentru a fi egalitate.

14 Abundența pe care voi o aveți acum îi poate ridica pe cei care sunt în nevoi, pentru ca, la rândul lor, abundența lor să împlinească nevoia voastră. Astfel, va fi egalitate,

15 așa cum este scris: „Celui ce a adunat mai mult, nu i-a rămas în plus, iar cel ce a adunat mai puțin n-a dus lipsă.“ a 

Misiunea lui Titus

16 Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, Care a pus în inima lui Titus aceeași dedicare pentru voi pe care o am și eu.

17 Căci el nu numai că a primit bine apelul vostru, ci vine acum la voi din proprie inițiativă și cu mai mult entuziasm decât oricând.

18 Împreună cu el vi-l trimit și pe fratele care este lăudat de toate bisericile, datorită Evangheliei.

19 Nu doar atât, dar el a fost desemnat de biserici să călătorească împreună cu noi în timp ce administrăm această binefacere a harului, pentru slava Domnului Însuși și pentru a ne arăta bunăvoința.

20 Suntem atenți, ca să nu stârnim vreo plângere cu privire la modul în care administrăm acest dar generos.

21 Căci avem grijă să facem ceea ce este bine nu doar înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor.

22 Îl trimitem pe fratele nostru cu ei – frate pe care deseori l-am pus la încercare și l-am găsit dedicat, dar care acum este mai dedicat decât oricând – pentru că are mare încredere în voi.

23 În ce-l privește pe Titus, el este părtaș și conlucrător cu mine pentru voi. În ce-i privește pe frații noștri, ei sunt trimiși ai bisericii, slava lui Cristos.

24 De aceea, în mod deschis, înaintea bisericilor, arătați-le dovada dragostei voastre și motivul nostru de laudă cu privire la voi.

Copyright information for NTLR