a+ 13:5 Expresie ebraică cu sensul de au locuit în siguranță în propriile lor case
b+ 13:6 Simbol din lemn al zeiței canaanite Așera sau al zeiței Aștoret (numită în greacă Astarte )
c+ 13:9 Ebr.: Ioaș, o variantă a lui Iehoaș; și în vs. 12-14, 25
d+ 13:21 Fiind săpat în piatră, mormântul trebuia să se pregătească din timp. Datorită invaziei moabite însă, trupul a fost pus într-un mormânt deja ocupat; practica era folosită în acea vreme, însă înainte de a așeza un alt trup în mormânt oasele celui ce fusese înmormântat acolo erau scoase și păstrate într-un osuar (niște cufere din lemn sau din piatră), lucru care n-a mai fost posibil în situația aceea

2 Kings 13

Domnia lui Iehoahaz peste Israel

1Iehoahaz, fiul lui Iehu, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al douăzeci și treilea an al domniei lui Ioaș, fiul lui Ahazia, și a domnit timp de șaptesprezece ani.

2El a făcut ce este rău înaintea Domnului , trăind în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască, și nu s-a depărtat de la ele.

3Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel, și El l-a dat pe mâna lui Hazael, regele Aramului, și pe mâna lui Ben-Hadad, fiul său, în tot timpul cât au trăit aceștia.

4Iehoahaz a căutat fața Domnului și Domnul l-a ascultat pentru că a văzut felul în care Israel era asuprit, căci regele Aramului îi asuprea pe israeliți.

5Prin urmare, Domnul i-a dat lui Israel un eliberator și poporul a scăpat din mâna arameilor. Israeliții au locuit în corturile lor a ca mai înainte.

6Dar cu toate acestea ei nu s-au depărtat de păcatele familiei lui Ieroboam, care l-a făcut pe Israel să păcătuiască, ci au umblat în ele. De asemenea, stâlpul Așerei b a continuat să rămână în picioare în Samaria.

7Din toată oștirea lui Iehoahaz, n-au mai rămas decât cincizeci de călăreți, zece care și zece mii de pedestrași, căci regele Aramului îi distrusese și îi făcuse ca pulberea pe care o calci în picioare.

8Celelalte fapte ale lui Iehoahaz, tot ce a făcut el și isprăvile lui, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

9Iehoahaz s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat în Samaria, iar în locul lui a domnit fiul său Iehoaș c.

Domnia lui Iehoaș peste Israel

10În al treizeci și șaptelea an al domniei lui Ioaș, regele lui Iuda, Iehoaș, fiul lui Iehoahaz, a început să domnească peste Israel, în Samaria, și a domnit timp de șaisprezece ani.

11El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de nici unul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

12Celelalte fapte ale lui Iehoaș, tot ce a făcut el și isprăvile lui din războiul împotriva lui Amația, regele lui Iuda, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

13Iehoaș s-a culcat alături de părinții săi și în locul lui a domnit Ieroboam. Iehoaș a fost înmormântat în Samaria, alături de regii lui Israel.

14Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Iehoaș, regele lui Israel, venise la el ca să-l vadă și plânsese înaintea lui, bocind astfel: Părintele meu! Părintele meu! Carul lui Israel și călăreții lui!

15Ia un arc și niște săgeți! i-a zis Elisei. Și el a luat un arc și niște săgeți.

16Acum încordează arcul cu mâna ta! i-a zis el regelui lui Israel. După ce a încordat arcul cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile regelui.

17Deschide fereastra dinspre răsărit! i-a zis Elisei. Și el a deschis-o. Trage! i-a zis Elisei. Și el a tras. Aceasta este săgeata biruinței Domnului , o săgeată a biruinței împotriva lui Aram, i-a zis Elisei, căci tu îi vei lovi pe aramei la Afek până îi vei nimici.

18Apoi i-a zis: Ia săgețile! Și el le-a luat. Lovește pământul cu ele! i-a zis el regelui lui Israel. El a lovitpământul de trei ori, după care s-a oprit.

19Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și i-a zis: Ar fi trebuit să lovești de cinci sau de șase ori și atunci i-ai fi lovit pe aramei până i-ai fi nimicit. Acum însă îi vei învinge doar de trei ori.

20Așadar, Elisei a murit și a fost înmormântat. În anul următor niște cete de moabiți au invadat țara.

21Când au văzut una dintre aceste cete, niște israeliți care îngropau un mort s-au grăbit și au aruncat trupul mortului în mormântul lui Elisei d. Când trupul mortului a atins oasele lui Elisei, omul a înviat și s-a ridicat în picioare.

22Hazael, regele Aramului, l-a asuprit pe Israel în tot timpul vieții lui Iehoahaz.

23Totuși Domnul a fost îndurător față de israeliți și a avut milă de ei, întorcându-Și fața spre ei datorită legământului Său cu Avraam, Isaac și Iacov. Nici până acum n-a dorit să-i distrugă sau să-i izgonească din prezența Lui.

24Hazael, regele Aramului, a murit, iar în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad.

25Atunci Iehoaș, fiul lui Iehoahaz, a luat înapoi de sub stăpânirea lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetățile pe care le cucerise Hazael de la Iehoahaz, tatăl său. Iehoaș l-a învins de trei ori și astfel a luat înapoi cetățile lui Israel.

Copyright information for NTLR