a+ 14:6 Vezi Deut. 24:16
b+ 14:13 Aproximativ 200 m
c+ 14:21 Numit și Uzia; peste tot în capitol
d+ 14:25 Sau: de la intrarea în Hamat
e+ 14:25 Marea Moartă

2 Kings 14

Domnia lui Amația peste Iuda

1În al doilea an al domniei lui Iehoaș, fiul lui Iehoahaz, regele lui Israel, a început să domnească Amația, fiul lui Ioaș, regele lui Iuda.

2El era în vârstă de douăzeci și cinci de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de douăzeci și nouă de ani. Mama lui se numea Iehoadin și era din Ierusalim.

3El a făcut ce este bine înaintea Domnului , dar totuși nu cum făcuse strămoșul său David, ci, în toate lucrurile, a făcut la fel cum făcuse tatăl său, Ioaș.

4El nu a îndepărtat înălțimile, astfel încât poporul încă mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi.

5După ce și-a întărit domnia, el i-a omorât pe slujitorii care-l uciseseră pe tatăl său, regele.

6Totuși pe fiii ucigașilor el nu i-a omorât din pricina a ceea ce este scris în Cartea Legii lui Moise, unde Domnul poruncește: „Să nu-i omori pe părinți pentru copii și nici pe copii pentru părinți, ci fiecare om să fie omorât pentru păcatul lui.“ a

7El a omorât zece mii de edomiți în Valea Sării și a cucerit Sela prin luptă, numind-o apoi Iokteel, nume pe care și l-a păstrat până în ziua aceasta.

8După aceea, Amația a trimis niște soli la Iehoaș, fiul lui Iehoahaz, fiul lui Iehu, regele lui Israel, zicându-i: Vino să ne confruntăm!

9Dar Iehoaș, regele lui Israel, i-a răspuns lui Amația, regele lui Iuda, astfel: Spinul din Liban a trimis un sol să-i spună cedrului din Liban: „Dă-o pe fiica ta de soție fiului meu!“ Imediat însă animalele sălbatice au trecut pe acolo și au călcat spinul în picioare.

10Tu ai învins într-adevăr Edomul și de aceea ți s-a înălțat inima! Bucură-te de slavata și rămâi acasă. De ce să stârnești o nenorocire care ar putea duce la căderea ta și a lui Iuda?

11Amația însă nu a ascultat. Prin urmare, Iehoaș, regele lui Israel, a pornit la atac. El și Amația, regele lui Iuda, s-au confruntat la Bet-Șemeș, în Iuda.

12Iuda a fost învins de Israel și fiecare om a fugit acasă.

13Iehoaș, regele lui Israel, l-a prins pe Amația, regele lui Iuda, fiul lui Ioaș, fiul lui Ahazia, la Bet-Șemeș. Apoi a venit la Ierusalim și a spart zidul Ierusalimului de la Poarta Efraim până la Poarta Colțului, pe o lungime de patru sute de coți b.

14A luat tot aurul și argintul împreună cu toate obiectele pe care le-a găsit în Casa Domnului și în vistieriile palatului regelui. A luat și prizonieri, după care s-a întors în Samaria.

15Celelalte fapte ale lui Iehoaș, ce a făcut el și isprăvile lui din războiul împotriva lui Amația, regele lui Iuda, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

16Iehoaș s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat în Samaria, alături de regii lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam.

17Amația, fiul lui Ioaș, regele lui Iuda, a mai trăit încă cincisprezece ani după moartea lui Iehoaș, fiul lui Iehoahaz, regele lui Israel.

18Celelalte fapte ale lui Amația, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

19Slujitorii lui Amația au pus la cale un complot împotriva lui la Ierusalim. El a fugit la Lachiș, dar ei au trimis după el oameni care l-au omorât acolo.

20L-au adus pe cai și a fost înmormântat la Ierusalim, alături de părinții săi, în Cetatea lui David.

21Și tot poporul lui Iuda l-a luat pe Azaria c, care era în vârstă de șaisprezece ani și l-a numit rege în locul tatălui său, Amația.

22După ce regele Amația a murit, Azaria a rezidit Elatul și l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda.

Domnia lui Ieroboam II peste Israel

23Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, a început să domnească la Samaria în al cincisprezecelea an al domniei lui Amația, fiul lui Ioaș, regele lui Iuda. El a domnit timp de patruzeci și unu de ani.

24El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de nici unul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

25El a luat înapoi hotarele lui Israel, de la Lebo-Hamat d până la Marea Arabei e, după Cuvântul Domnului , Dumnezeul lui Israel, rostit prin robul Său Iona, fiul lui Amitai, profetul din Gat-Hefer

26căci Domnul văzuse că necazul fiecărui israelit, sclav sau liber, era nespus de mare și nu era nici un ajutor pentru Israel.

27Domnul nu hotărâse că va șterge numele lui Israel de sub ceruri, astfel că El i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Iehoaș.

28Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el și isprăvile lui din războiul în urma căruia a luat înapoi, pentru Israel, Damascul și Hamatul, care aparținuseră lui Iuda, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

29Ieroboam s-a culcat alături de părinții săi, regii lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Zaharia.

Copyright information for NTLR