a+ 15:1 Numit și Uzia; peste tot în capitol
b+ 15:5 Vezi nota de la 5:1
c+ 15:5 Sau: într-o locuință, eliberat de orice responsabilitate
d+ 15:10 TM; câteva mss LXX: în Ibleam
e+ 15:12 Vezi 2 Regi 10:30
f+ 15:16 TM; O variantă a LXX: Tapuah, cel mai probabil
g+ 15:19 Tiglat-Pileser III (745-727 î.Cr.)
h+ 15:19 Aproximativ 30 t
i+ 15:20 Aproximativ 0,6 kg
j+ 15:29 Tiglat-Pileser III (745-727 î.Cr.)

2 Kings 15

Domnia lui Azaria peste Iuda

1Azaria a, fiul lui Amația, regele lui Iuda, a început să domnească în al douăzeci și șaptelea an al domniei lui Ieroboam, regele lui Israel.

2Azaria era în vârstă de șaisprezece ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de cincizeci și doi de ani. Mama lui se numea Iecolia și era din Ierusalim.

3El a făcut ce este drept înaintea Domnului , tot așa cum făcuse tatăl său, Amația.

4Totuși, înălțimile nu le-a îndepărtat și poporul încă mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi.

5Domnul l-a lovit pe rege cu lepră b și a rămas lepros până la moarte. El a locuit într-o casă izolată c. Cel care supraveghea palatul și judeca poporul țării era Iotam, fiul regelui.

6Celelalte fapte ale lui Azaria, tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

7Azaria s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat alături de părinții săi, în Cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Iotam.

Domnia lui Zaharia peste Israel

8Zaharia, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al treizeci și optulea an al domniei lui Azaria, regele lui Iuda, și a domnit timp de șase luni.

9El a făcut ce este rău înaintea Domnului , la fel cum au făcut strămoșii săi. El nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

10Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit înaintea poporului d și l-a omorât, după care a domnit în locul lui.

11Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

12Așa s-a împlinit Cuvântul Domnului cu privire la Iehu, care zicea astfel: „Urmașii tăi vor domni peste Israel până la a patra generație.“ e

Domnia lui Șalum peste Israel

13Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al treizeci și nouălea an al domniei lui Uzia, regele lui Iuda. El a domnit la Samaria timp de o lună.

14Atunci Menahem, fiul lui Gadi, a plecat din Tirța și a venit în Samaria. El l-a ucis pe Șalum, fiul lui Iabeș, în Samaria, după care a domnit în locul lui.

15Celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care el a făcut-o sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

16În acea perioadă, Menahem a pustiit Tifsa f cu tot ce era în ea, precum și ținuturile ei dinspre Tirța, fiindcă cei de acolo nu au vrut să-și deschidă porțile. El a pustiit Tifsa și a spintecat pântecele tuturor femeilor însărcinate.

Domnia lui Menahem peste Israel

17Menahem, fiul lui Gadi, a început să domnească peste Israel în al treizeci și nouălea an al lui Azaria, regele lui Iuda și a domnit la Samaria timp de zece ani.

18Toată viața el a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

19Când Pul g, împăratul Asiriei, a invadat țara, Menahem i-a dat lui Pul o mie de talanți h de argint pentru ca acesta să-l ajute să-și întărească stăpânirea.

20Menahem a cerut argintul acesta de la toți oamenii înstăriți din Israel, fiecare dându-i împăratului Asiriei câte cincizeci de șecheli i de argint. Așa că împăratul Asiriei s-a întors și nu a mai zăbovit în țară.

21Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

22Menahem s-a culcat alături de părinții săi și în locul lui a domnit fiul său, Pekahia.

Domnia lui Pekahia peste Israel

23Pekahia, fiul lui Menahem, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al cincizecilea an al domniei lui Azaria, regele lui Iuda. El a domnit timp de doi ani.

24El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

25Unul dintre ofițerii lui Pekahia, și anume Pekah, fiul lui Remalia, a uneltit împotriva lui și, împreună cu cincizeci de ghiladiți, l-a omorât pe rege, precum și pe Argob și pe Arieh, în Samaria, în fortăreața palatului regelui. Așadar, Pekah l-a ucis pe Pekahia și a domnit în locul lui.

26Celelalte fapte ale lui Pekahia și tot ce a făcut el sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

Domnia lui Pekah peste Israel

27Pekah, fiul lui Remalia, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al cincizeci și doilea an al domniei lui Azaria, regele lui Iuda, și a domnit timp de douăzeci de ani.

28El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

29În timpul domniei lui Pekah, regele lui Israel, Tiglat-Pileser j, împăratul Asiriei, a capturat cetățile: Iyon, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Kedeș, Hațor, Ghilad și Galileea, precum și toată țara lui Neftali și i-a dus pe locuitorii lor în captivitate în Asiria.

30Apoi Osea, fiul lui Ela, a uneltit împotriva lui Pekah, fiul lui Remalia, și l-a omorât. Osea a început să domnească în locul lui, în al douăzecilea an al domniei lui Iotam, fiul lui Uzia.

31Celelalte fapte ale lui Pekah și tot ce a făcut el sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

Domnia lui Iotam peste Iuda

32Iotam, fiul lui Uzia, a început să domnească peste Iuda în al doilea an al domniei lui Pekah, fiul lui Remalia, regele lui Israel.

33El era în vârstă de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit la Ierusalim timp de șaisprezece ani. Mama lui se numea Ierușa și era fiica lui Țadok.

34El a făcut ce este drept înaintea Domnului , tot așa cum făcuse și tatăl său, Uzia.

35Totuși înălțimile nu le-a îndepărtat și poporul încă mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. El a zidit Poarta de Sus a Casei Domnului.

36Celelalte fapte ale lui Iotam, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

37În acele zile Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Rețin, regele Aramului, și pe Pekah, fiul lui Remalia.

38Iotam s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat alături de părinții săi, în cetatea strămoșului său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.

Copyright information for NTLR