a+ 22:14 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a orașului unde locuiau cei mai înstăriți
b+ 22:17 Sau: prin toți idolii pe care i-au făcut

2 Kings 22

Domnia lui Iosia peste Iuda. Cartea Legii este găsită în Casa DOMNULUI

1Iosia era în vârstă de opt ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de treizeci și unu de ani. Mama sa se numea Iedida și era fiica lui Adaia din Boțkat.

2El a făcut ce este drept înaintea Domnului și a umblat în toate căile strămoșului său David, fără a se abate la dreapta sau la stânga.

3În al optsprezecelea an al domniei sale, regele Iosia l-a trimis pe scribul său, Șafan, fiul lui Ațalia, fiul lui Meșulam, la Casa Domnului , zicându-i:

4„Du-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul care a fost adus la Casa Domnului , cel care fusese adunat de la oameni de către paznicii porții.

5Să se dea acest argint celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului , iar aceștia să-l dea lucrătorilor care sunt la Casa Domnului , adică celor ce fac restaurarea Casei:

6tâmplarilor, constructorilor și zidarilor. Să li se mai dea și pentru cumpărarea lemnelor și a pietrelor cioplite necesare pentru restaurarea Casei,

7dar să nu se ceară nici o socoteală oamenilor cărora li se încredințează argintul, căci ei lucrează cinstit.“

8Atunci marele preot Hilchia i-a zis scribului Șafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Șafan, iar acesta a citit-o.

9Scribul Șafan s-a dus la rege și i-a adus regelui următorul mesaj: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă și l-au dat celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului.“

10Apoi scribul Șafan l-a înștiințat pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte.“ Și Șafan a citit din ea înaintea regelui.

11Când a auzit regele cuvintele din Cartea Legii și-a sfâșiat hainele.

12Și regele le-a poruncit preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Micaia, scribului Șafan și lui Asaia, slujitorul regelui, astfel:

13„Duceți-vă și întrebați-L pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru întreg Iuda, în legătură cu ceea ce este scris în această Carte, care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului , care s-a aprins împotriva noastră pentru că strămoșii noștri nu au ascultat cuvintele acestei Cărți și nu au împlinit tot ce este scris în ea cu privire la noi.“

14Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la profetesa Hulda, soția lui Șalum, fiul lui Tikva, fiul lui Hasra, păzitorul veșmintelor, care locuia în Ierusalim, în cartierul cel nou a. Ei au vorbit cu ea

15și ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel; să spuneți omului care v-a trimis la mine,

16că așa vorbește Domnul : «Iată că voi aduce nenorocirea asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui, potrivit cu tot ce este scris în Cartea pe care a citit-o regele lui Iuda.

17Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate faptele lor b, mânia Mea se va aprinde împotriva acestui loc și nu se va stinge.»

18Totodată spuneți-i regelui lui Iuda, care v-a trimis să-L întrebați pe Domnul , următoarele: «Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:

19‘Pentru că ți s-a înduioșat inima și te-ai smerit înaintea Domnului , când ai auzit ce am rostit împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, că vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, iată că și Eu am auzit, zice Domnul!

20De aceea te voi adăuga la strămoșii tăi și vei fi așezat în pace în mormântul tău, astfel că nu vei vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui.’»“ Ei i-au adus regelui răspunsul acesta.

Copyright information for NTLR